The IARU Region 3 - 50th Anniversary International Amateur Radio Union
Region 3 (Asia Pacific Region)

Station Summary Detail

Date Time Call Station Mode Sent Recv Band Country
17/05/18 13:43 OH2BAN YB50IARU SSB 555 57 20m Finland
17/05/18 13:44 VU3WBB YB50IARU SSB 59 59 20m India
17/05/18 13:44 YL2TQ YB50IARU SSB 55 59 20m Latvia
17/05/18 13:45 RV3YR YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
17/05/18 13:48 SP3SLU YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 13:50 SP4OLP YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 13:50 IW1GGR YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
17/05/18 13:51 YO7MPD YB50IARU SSB 59 59 20m Romania
17/05/18 13:51 RZ3AR YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
17/05/18 13:52 IT9SSI YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
17/05/18 13:53 YO9CKJ YB50IARU SSB 59 59 20m Romania
17/05/18 13:55 SV1IZY YB50IARU SSB 59 59 20m Greece
17/05/18 13:56 HA5AQ YB50IARU SSB 59 59 20m Hungary
17/05/18 13:57 DK1QF YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
17/05/18 13:57 SM3CND YB50IARU SSB 59 59 20m Sweden
17/05/18 13:58 F1DJY YB50IARU SSB 59 56 20m France
17/05/18 13:58 LZ1BJ YB50IARU SSB 59 59 20m Bulgaria
17/05/18 13:59 OM3CND YB50IARU SSB 59 59 20m Slovakia
17/05/18 14:00 F6DZU YB50IARU SSB 59 59 20m France
17/05/18 14:00 RU6MO YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
17/05/18 14:01 SP2CWO YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 14:01 R9OCP YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
17/05/18 14:02 DK2BK YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
17/05/18 14:03 SP5AKP YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 14:03 RC1AM YB50IARU SSB 59 55 20m European russia
17/05/18 14:04 F4GFP YB50IARU SSB 59 59 20m France
17/05/18 14:04 DL1HVB YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
17/05/18 14:05 SP6GZM YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 14:08 OK2BZ YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
17/05/18 14:09 DK8MZ YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
17/05/18 14:10 RN3QN YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
17/05/18 14:11 US4LGX YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
17/05/18 14:12 SQ3F YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 14:15 IU1ZH YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
17/05/18 14:20 SP1FRC YB50IARU SSB 59 55 20m Poland
17/05/18 14:20 OU1E YB50IARU SSB 59 59 20m Denmark
17/05/18 14:22 SP5INQ YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 14:25 DL9UO YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
17/05/18 14:26 OK1IWS YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
17/05/18 14:26 OK1DOL YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
17/05/18 14:28 SQ7LRB YB50IARU SSB 555 55 20m Poland
17/05/18 14:29 I2JSB YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
17/05/18 14:29 LZ6DJ YB50IARU SSB 59 55 20m Bulgaria
17/05/18 14:30 9A1KDE YB50IARU SSB 59 59 20m Croatia
17/05/18 14:32 UR5ERI YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
17/05/18 14:32 PA4B YB50IARU SSB 59 59 20m Netherlands
17/05/18 14:34 DF6FM YB50IARU SSB 55 57 20m Germany
17/05/18 14:35 S59SV YB50IARU SSB 59 59 20m Slovenia
17/05/18 14:39 F5IDJ YB50IARU SSB 59 59 20m France
17/05/18 14:40 DK4SDR YB50IARU SSB 55 55 20m Germany
17/05/18 14:42 IK5PWQ YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
17/05/18 14:44 SP5BXY YB50IARU SSB 55 58 20m Poland
17/05/18 14:45 DL1NKS YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
17/05/18 14:46 PD1RK YB50IARU SSB 59 57 20m Netherlands
17/05/18 14:47 UX2IQ YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
17/05/18 14:48 SQ3MVD YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
17/05/18 14:48 UT3IZ YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
17/05/18 14:49 UW5IM YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
17/05/18 14:54 R1AC YB50IARU SSB 59 56 20m European russia
17/05/18 14:55 ON7SM YB50IARU SSB 59 59 20m Belgium
17/05/18 14:57 IU2IEV YB50IARU SSB 55 57 20m Italy
17/05/18 14:57 YB1RUS YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
17/05/18 14:58 RK3DJS YB50IARU SSB 59 57 20m European russia
17/05/18 14:59 RV3KV YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
17/05/18 15:00 UT7XP YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
17/05/18 15:03 UA1AFT YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
17/05/18 15:06 UT3EV YB50IARU SSB 59 57 20m Ukraine
17/05/18 15:12 DL3KZA YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
17/05/18 15:15 ER4DX YB50IARU SSB 59 59 20m Moldova
19/05/18 01:37 UA0WZ YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 02:02 RA9MAS YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 02:07 RZ9YI YB50IARU CW 579 579 20m Asiatic russia
19/05/18 02:08 JA0DAI YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 02:08 JA0CJK YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 02:09 JE6EFG YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 02:17 UA0UZ YB50IARU CW 559 559 20m Asiatic russia
19/05/18 02:19 JS1IFK YB50IARU CW 579 599 20m Japan
19/05/18 02:20 JR1CXW YB50IARU CW 579 579 20m Japan
19/05/18 02:21 HS1IWX YB50IARU CW 599 599 20m Thailand
19/05/18 02:24 RM9RZ YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 02:25 RD9I YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 02:26 HS0DJU YB50IARU CW 599 599 20m Thailand
19/05/18 02:28 R0SBI YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 02:29 AC6MW YB50IARU CW 599 599 20m United states
19/05/18 05:29 YB0AZ YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
19/05/18 05:30 E21EJC YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Thailand
19/05/18 05:30 YD0NXX YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
19/05/18 05:31 YB6PLG YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
19/05/18 05:33 9M2DA YB50IARU FM-SAT 59 59 2m West malaysia
19/05/18 05:37 RW0UM YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 05:39 JA3IUB YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 05:40 UA0BW YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 05:40 BG8TFN YB50IARU CW 599 599 20m China
19/05/18 05:42 JA9NIL YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 05:50 JL4WYY YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 05:53 JA2HYD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 05:53 JF1GTE/6 YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:10 JA7JND YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:11 JA3JM YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:11 JA1UOA YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:11 JA1KTZ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:12 JG1ULT YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:12 JA1OHD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:13 JA3DAZ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:13 UA0LCW YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
19/05/18 06:13 JH8GEU YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:15 JA0WME YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:16 JA9BAE YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:16 JM1GAW YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:17 JA1GQL YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:18 JA2HJA YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:19 JH1RGG YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:20 JH7CVM YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:21 JH3RGD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 06:22 JA1BWD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
19/05/18 10:41 9W2ETL YB50IARU FM-SAT 59 59 2m West malaysia
19/05/18 10:42 9W2BXN YB50IARU FM-SAT 59 59 2m West malaysia
19/05/18 10:42 9W2GEE YB50IARU FM-SAT 59 59 2m West malaysia
19/05/18 10:43 YG3BNG YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
19/05/18 10:45 9W6ZUL YB50IARU FM-SAT 59 59 2m East malaysia
19/05/18 10:45 YC7VVA YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
19/05/18 10:47 9W8DNX YB50IARU FM-SAT 59 59 2m East malaysia
19/05/18 12:58 YD2MUH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 12:58 YC2EEE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 12:59 YC5MB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:00 YB1BJV YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 13:01 YB1RUS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:03 YC7OCS YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 13:05 YD6BVV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:06 YC4GBN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:07 UA9UAE YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 13:09 YC7JYD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:09 YG5YUD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:10 JA6HXP YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:11 YD1XAN YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 13:11 YC1HLT YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 13:12 JA4MRL YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:12 JL7AIA YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:12 YC2VOC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:12 YF4IDW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:13 YC1CMJ YB50IARU SSB 55 58 40m Indonesia
19/05/18 13:16 YF3CXB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:18 YC2CTE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:18 YC2BBZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:19 YC2EEE YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 13:19 YD0MAT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:22 YD2DUC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:24 JH1FTL YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:24 YC2NDX/1 YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:26 YG5YUD YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 13:27 R0CBS YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 13:28 JA0ENM YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:29 W6TK YB50IARU CW 599 599 40m United states
19/05/18 13:29 YD1WCK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:29 YB2MM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:30 JA5NSR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:30 YB4PE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:31 YB9GWR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:34 YB0OKR YB50IARU SSB 55 55 40m Indonesia
19/05/18 13:35 YB0ZZC YB50IARU SSB 55 55 40m Indonesia
19/05/18 13:35 YD2HFG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:36 YB9GWR YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 13:36 R0XA YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 13:36 YC0PVG YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 13:37 YB3WA YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 13:37 YC1HUG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:37 YB3DY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:38 YC1TTN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:38 YE0PO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:39 YF9CDL YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 13:39 9M2ZLI YB50IARU SSB 59 59 40m West malaysia
19/05/18 13:39 YC2LIV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:40 JR0WZR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:40 YC0PRT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:40 9W8ZZK YB50IARU SSB 59 59 40m East malaysia
19/05/18 13:41 YC2VOC YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 13:41 YD0PYQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:42 9W2VMW YB50IARU SSB 55 59 40m West malaysia
19/05/18 13:43 YD3BGM YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 13:43 YC1KY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:43 YD2DPL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:43 YD1CUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:44 KI6IT YB50IARU CW 599 599 40m United states
19/05/18 13:44 YB3TB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:44 YC1GJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:45 9V1VV YB50IARU CW 599 599 40m Singapore
19/05/18 13:45 YC1ACC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:46 YD0RHA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:46 YC0PJF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:47 JP1PQD YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:47 YD0DGN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:47 YD2MMN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:47 YD0RFK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:48 YD0TUY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:48 YD0SCZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:48 YB0KTT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:49 YD0BAS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:49 YC1BY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:50 JA9XAO YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 13:50 YD0PVN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:50 YC0OOW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:50 YD1TJJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:51 WC6DX YB50IARU CW 599 599 40m United states
19/05/18 13:51 YD0SLQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:51 YD0SLR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:52 YC0OXP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:53 N7UA YB50IARU CW 599 599 40m United states
19/05/18 13:53 HS7JEN YB50IARU CW 599 599 40m Thailand
19/05/18 13:53 YF3DGO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:53 YB0ORR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:54 YB0JWV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 13:58 YD1IMW YB50IARU SSB 53 59 40m Indonesia
19/05/18 13:59 YD1WAT YB50IARU SSB 53 59 40m Indonesia
19/05/18 14:00 YC0IRG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:01 YC1APD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:01 YC4KTT YB50IARU SSB 55 57 40m Indonesia
19/05/18 14:02 YB0ZEE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:03 YD0MYU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:03 9W2MUL YB50IARU SSB 59 59 40m West malaysia
19/05/18 14:04 YD3RSW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:05 YC1YP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:06 YE5ZY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:07 YE5TA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:08 YC0HJW YB50IARU SSB 555 59 40m Indonesia
19/05/18 14:08 9W2JST YB50IARU SSB 59 59 40m West malaysia
19/05/18 14:08 YG0ROY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:09 YC1OD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
19/05/18 14:12 YB3PSW YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 14:13 YD2RPO YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 14:15 YC7YEO YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 14:17 YD5ELS YB50IARU SSB 55 59 40m Indonesia
19/05/18 14:28 JA4JY/3 YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 14:30 YC2CTE YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 14:33 JI1RFN YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 14:35 UN7LAN YB50IARU CW 599 599 40m Kazakhstan
19/05/18 14:42 VK6DW YB50IARU CW 599 599 40m Australia
19/05/18 14:45 K6KW YB50IARU CW 599 599 40m United states
19/05/18 14:48 DS5TOS YB50IARU CW 599 599 40m South korea
19/05/18 14:50 HL5JZ YB50IARU CW 599 599 40m South korea
19/05/18 14:55 YB8RW YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
19/05/18 14:55 JF3EIG YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 14:58 JN3SAC YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:00 R8MD/1 YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 15:03 JJ2QXI YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:06 RU9CI YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 15:09 R9HG YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 15:12 R0WC YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 15:13 JR3AAZ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:13 RA0AY YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 15:17 JG1MIR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:20 RM9X YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
19/05/18 15:21 JA7FFN YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:23 JH1QDF YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:24 JR1XPH YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:29 JA1LEJ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
19/05/18 15:29 JA2XYO YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:25 JE6EFG YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:26 JI1CPN YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:26 JR3JFZ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:27 JJ1KZZ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:27 JM1FHL YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:27 JJ1WSN YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:28 JE2EHP YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:28 JP1FHC YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:29 JI2HVT YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:29 JH2AMN YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:30 JH3GRO YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:30 JK1TCV YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:31 JA2HYD YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:31 JA1XEC YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:32 JF2WKE YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:32 JA4NQD YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:32 JL1SAM YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:33 JA1UXV YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:33 JE2VFX YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:34 JA1CRJ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:34 JA2QCX YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 08:34 JE6KGB YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:03 JH3SIF YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:04 JN1RFY YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:04 JR7NFW YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:04 JH7CVM YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:05 JJ1CZR YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:05 JS3UDR YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:05 JE1NZZ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:06 JA6YE YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:07 JR1GVP YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:07 HL5QY YB50IARU CW 599 599 15m South korea
20/05/18 09:07 JP7JCJ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:08 JA2IFW YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:08 JA0GJJ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:09 JA0FSN YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:10 JJ1RZG YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:11 JA3FSV YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:13 JF1EHM YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:14 JH5KDL YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:15 JR9NVB YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:16 HS8HEX YB50IARU CW 599 599 15m Thailand
20/05/18 09:16 JA7RRU YB50IARU CW 599 599 15m Japan
20/05/18 09:22 YE0EEE YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
20/05/18 09:23 JF1OJC YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:23 JA2BHQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:23 JR2UBS YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:23 9W8VIN YB50IARU FM-SAT 59 59 2m East malaysia
20/05/18 09:25 JM1LQW YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:25 JA4XHF/3 YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:26 JE6HCL YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:26 JE2EVX YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:27 JA2HCE YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:28 DS4AOW YB50IARU CW 599 599 20m South korea
20/05/18 09:28 JA7DSQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:29 JH9FCP YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:29 JA1MVQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:29 R9RT YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 09:30 JL1WPQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:30 R0FAM YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 09:32 HS0DJU/M YB50IARU CW 599 599 20m Thailand
20/05/18 09:32 JH7DFZ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:33 JH1HEJ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:33 JA3DAY YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:34 JH7PHD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:35 R8OM YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 09:35 UA9CGL YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 09:35 JA1KZP YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:36 JH2DFJ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:36 JF1WPB YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:37 JP7EIP YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:37 UN7PL YB50IARU CW 599 599 20m Kazakhstan
20/05/18 09:38 JA7TZP YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:38 JH7CVM YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:38 JA0JWQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:39 JH8RXM YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:39 JH1OBS YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:40 JS3UDR YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:41 JR8XXQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:41 JN1VFF YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:42 JA3VQW YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:43 JA5JFB YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:45 JM2LEI YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:46 9A5X YB50IARU CW 599 599 20m Croatia
20/05/18 09:47 BG2WVU YB50IARU CW 599 599 20m China
20/05/18 09:47 JH7IQQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:48 RX9WN YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 09:48 JA7KPE YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:49 JE1WBA YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:49 JR2WBT YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:49 JA2XLV YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:50 JA6IDJ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:50 JH9DRX YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:53 JA7GBS YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:54 7K4AEA YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:54 JA5CPJ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:55 JE1STF YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:55 JA0OIK YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:56 JF1TEU YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:56 JR4GPA YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:56 JA1UXV YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:57 E22MAL YB50IARU CW 599 599 20m Thailand
20/05/18 09:57 JO3WHB YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:58 JA1DLA YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:59 7J1YAD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 09:59 JM1IQX YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:00 WB6QPG YB50IARU CW 599 599 20m United states
20/05/18 10:00 JA1ALR YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:01 JE1AJG YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:01 JA7FFN YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:02 UA0WZ YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 10:02 JH3KAI YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:03 JA1GUC YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:04 JA1TNL YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:24 UA0CID YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 10:25 JA6GT YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:25 JH1CZL YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:26 JR5DPV YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:27 RU9US YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 10:28 JA4DHR YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:28 JH2JFM YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 10:29 RC0LAJ YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
20/05/18 10:29 JP3KCX YB50IARU CW 599 599 20m Japan
20/05/18 12:12 SP3LD YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
20/05/18 12:16 9A7Y YB50IARU SSB 53 57 20m Croatia
20/05/18 12:17 R9FAX YB50IARU SSB 55 59 20m Asiatic russia
20/05/18 12:20 YB9BMU YB50IARU SSB 55 55 20m Indonesia
20/05/18 12:22 GW0RHC YB50IARU SSB 55 59 20m Wales
20/05/18 12:22 9A2AA YB50IARU SSB 55 59 20m Croatia
20/05/18 12:27 9A2NA YB50IARU SSB 55 55 20m Croatia
20/05/18 12:45 RA3ZIH YB50IARU SSB 55 59 20m European russia
20/05/18 12:46 4Z1NB YB50IARU SSB 55 57 20m Israel
20/05/18 12:47 VU3MES YB50IARU SSB 53 59 20m India
20/05/18 12:49 VU2ATN YB50IARU SSB 555 57 20m India
20/05/18 12:52 BG5FLT YB50IARU SSB 57 59 20m China
20/05/18 12:53 W2LO YB50IARU SSB 55 57 20m United states
20/05/18 12:53 R2ZM YB50IARU SSB 57 59 20m Kaliningrad
20/05/18 12:54 JA6IDJ YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
20/05/18 12:54 JO1LAQ YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
20/05/18 12:55 OH2BAD YB50IARU SSB 59 59 20m Finland
20/05/18 12:55 RD5C YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
20/05/18 12:56 KB9LQA YB50IARU SSB 55 59 20m United states
20/05/18 12:58 KE9L YB50IARU SSB 55 55 20m United states
20/05/18 12:58 UI8U YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
20/05/18 13:01 JE3GRQ YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
20/05/18 13:06 JH7UCD YB50IARU SSB 553 59 20m Japan
20/05/18 13:06 E21EIC YB50IARU SSB 59 59 20m Thailand
20/05/18 13:26 JK1BRK YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:34 JH2GSW YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:35 JA2ORW YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:35 DS4AOW YB50IARU CW 599 599 40m South korea
20/05/18 13:36 JF1KMC YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:36 JJ0DRC YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:36 JA0CXQ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:37 JG0EXP YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:37 W6YA YB50IARU CW 599 599 40m United states
20/05/18 13:38 JL1WPQ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:38 JH1IZR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:39 JE6SYH YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:39 KI6IT YB50IARU CW 599 599 40m United states
20/05/18 13:40 JA3RAF YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:40 JO3WHB YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:42 JA1RDG YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:42 JH1USR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:43 JA8QO YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:45 UA4NE YB50IARU CW 599 599 40m European russia
20/05/18 13:46 NA6O YB50IARU CW 599 599 40m United states
20/05/18 13:46 JS1OHI YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:48 DS5OYE YB50IARU CW 599 599 40m South korea
20/05/18 13:48 JA4KRR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:50 JA3BCJ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:52 JH4JAE/3 YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:53 JF9QDW YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:54 JR8XXQ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 13:56 JR0BQD YB50IARU CW 599 599 40m Japan
20/05/18 14:02 JH1SQU YB50IARU CW 599 599 40m Japan
21/05/18 10:14 YB7SKM YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
21/05/18 10:16 JA7HYS YB50IARU SSB 55 59 15m Japan
22/05/18 23:23 JH3SIF YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
23/05/18 08:23 JA3JRI YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:24 UA0LCZ YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
23/05/18 08:29 JE6HID YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:31 JA4CHJ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:32 JA1KZP YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:34 JA9CXW YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:36 UA0CB YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
23/05/18 08:36 JA1SFL YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:38 DU1KA YB50IARU CW 599 599 20m Philippines
23/05/18 08:40 S53OQ YB50IARU CW 599 599 17m Slovenia
23/05/18 08:40 UA9CDC YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
23/05/18 08:41 IZ3ETU YB50IARU CW 599 599 17m Italy
23/05/18 08:41 JA2FMY YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 08:42 JL2AQE YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:43 JA2AC YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 08:44 RU9US YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
23/05/18 08:45 JQ1OLT YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:45 JA0CTP YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:46 JA7AVG YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:46 JA6IDJ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:47 JH4CES YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:47 JH4MPR YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:47 UA0IBO YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
23/05/18 08:48 4E1ADW YB50IARU CW 599 599 17m Philippines
23/05/18 08:48 JA0UGE YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 08:50 JQ1OLT YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 08:51 JH6LDY YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:51 JA2MWX YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 08:52 JA1DVP YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:54 BG7QWU YB50IARU CW 599 599 20m China
23/05/18 08:55 JA3RDU YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:55 JR8ECU YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 08:56 JA2MWX YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:57 JH3EUJ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 08:57 JA1KFS YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 09:00 DJ2BW YB50IARU CW 599 599 17m Germany
23/05/18 09:02 JI1CPN YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:03 RK3ER YB50IARU CW 599 599 17m European russia
23/05/18 09:04 JH1MDJ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:05 R5CW YB50IARU CW 599 599 17m European russia
23/05/18 09:06 JA2KVB YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:07 OK4RQ YB50IARU CW 599 599 17m Czech republic
23/05/18 09:08 JA4SSM/6 YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:09 JA7MGP YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:09 JA0CXQ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:10 DS5OYE YB50IARU CW 599 599 17m South korea
23/05/18 09:10 JH1PUW YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 09:11 JA0GZZ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:11 R0LW YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
23/05/18 09:12 JA0GRF YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:14 JH2XQY YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:14 JA3KVT YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:16 JG8IBY YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 09:18 JA2PVE YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 09:19 JH3KJV YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 09:21 JA8EJO YB50IARU CW 599 599 20m Japan
23/05/18 09:23 UA0LDW YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
23/05/18 09:36 BG8NKX YB50IARU CW 599 599 15m China
23/05/18 09:36 JA0CXQ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:38 JE6HID YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:39 JA1GQL YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:40 JN1NOP YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:41 JA5UFD YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:42 JG2KJU YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:42 JA1UII YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:43 JE6HIN YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:44 JA0GZZ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:45 JA2CEJ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:45 JE6HCL YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:47 JA7TZP YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:47 JA0JWQ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:48 JF3EIG YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:49 UW2ZO YB50IARU CW 599 599 15m Ukraine
23/05/18 09:50 JA6RCH YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:51 JA0LFV YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:53 SP9MZH YB50IARU CW 599 599 15m Poland
23/05/18 09:54 JH6KZP YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:54 JA4ITW YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:55 JK1NDL YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:57 JH5PXJ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 09:58 RU9SA YB50IARU CW 599 599 15m Asiatic russia
23/05/18 09:59 JA8KSW/1 YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:59 JE2CPI YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 09:59 JA2LRQ YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 10:00 JA1GUC YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 10:00 JH7BDS YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 10:01 JA2FGE YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 10:02 RC1TB YB50IARU CW 599 599 17m European russia
23/05/18 10:02 JI1FOE YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 10:02 UC3A YB50IARU CW 599 599 15m European russia
23/05/18 10:03 JA0DAI YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:05 JR2MIN YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:05 JG2KJU YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:07 JR1JGA YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:07 IK6DLK YB50IARU CW 599 599 15m Italy
23/05/18 10:08 JJ1KZZ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:08 JH1PCE YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 10:08 JR1VJH YB50IARU CW 599 599 15m Japan
23/05/18 10:09 OM3CND YB50IARU CW 599 599 17m Slovakia
23/05/18 10:09 JO3WHB YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:10 JA2ORW YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:10 HL4CJG YB50IARU CW 599 599 17m South korea
23/05/18 10:11 RV0CG YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
23/05/18 10:11 JH7DDH YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:12 JE7JIS YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:13 JA3QID YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:14 JH1HEJ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:14 JR1BGK YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:15 JA7MGP YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:15 JA1PCM YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:16 IK6DLK YB50IARU CW 599 599 17m Italy
23/05/18 10:16 JM1IQX YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:18 JK1NDL YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:18 JH2JNU YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:19 JA2HJA YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:20 JA1EOG YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:20 JJ0NCC YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:21 JF3BHV YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:22 JR6AUC YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:23 JE1HPM YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:24 7K4OIV YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:24 JM1MTE YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:25 DU1KA YB50IARU CW 599 599 17m Philippines
23/05/18 10:25 JH8CMZ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:25 JA3IKG YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:27 DS3KM YB50IARU CW 599 599 17m South korea
23/05/18 10:28 R9OX YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
23/05/18 10:28 JJ2IBN YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:29 HB9AFI YB50IARU CW 599 599 17m Switzerland
23/05/18 10:30 SP2GJI YB50IARU CW 599 599 17m Poland
23/05/18 10:31 DL6MIG YB50IARU CW 599 599 17m Germany
23/05/18 10:32 JH4PUS YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:33 JE1MMX YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 10:33 JE1NVD YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 12:52 JR1PST YB50IARU CW 599 599 17m Japan
23/05/18 13:01 YB1UUN YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
23/05/18 13:18 RW9JZ YB50IARU CW 599 599 30m Asiatic russia
23/05/18 13:21 JI1LNR YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:23 JH3DJX YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:24 JR0WZR YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:25 JA3EA YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:26 JK1GOK YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:27 UN4PG YB50IARU CW 599 599 30m Kazakhstan
23/05/18 13:28 YB5QZ YB50IARU CW 599 599 30m Indonesia
23/05/18 13:29 JH5PXJ YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:32 HL4CJG YB50IARU CW 599 599 30m South korea
23/05/18 13:33 JH3VWN YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:35 JG3GNU YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:36 JO3WHB YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:37 JA4SRG YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:40 UA9URF YB50IARU CW 599 599 30m Asiatic russia
23/05/18 13:41 JA1MVQ YB50IARU CW 599 599 30m Japan
23/05/18 13:50 SP5INQ YB50IARU CW 599 599 20m Poland
23/05/18 13:51 RX7KA YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
23/05/18 13:51 UA9UAE YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
23/05/18 13:52 DK7FZ YB50IARU CW 599 599 20m Germany
23/05/18 14:31 RN4HFJ YB50IARU CW 599 599 30m European russia
23/05/18 14:39 SV2BXA YB50IARU CW 599 599 30m Greece
23/05/18 14:49 RA3SI YB50IARU CW 599 599 40m European russia
23/05/18 14:55 RA9LP YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
23/05/18 14:57 YC6MYO YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
24/05/18 10:06 DP7X YB50IARU CW 599 599 17m Germany
24/05/18 10:07 F5VKT YB50IARU CW 599 599 17m France
24/05/18 10:13 SK6SAQ YB50IARU CW 599 599 17m Sweden
24/05/18 10:14 RX9WT YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
24/05/18 10:15 R9UBR YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
24/05/18 10:16 JA8TWF/1 YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:17 UA0CDO YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
24/05/18 10:19 JA1UQA YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:27 R4BZ YB50IARU CW 599 599 15m European russia
24/05/18 10:35 HA8QZ YB50IARU CW 599 599 17m Hungary
24/05/18 10:36 JH1IED YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:39 OH2IS YB50IARU CW 599 599 17m Finland
24/05/18 10:39 JH3SIF YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:39 JH5PXJ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:40 JH8CZB YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:42 JF1GTE/6 YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:43 JA3UAT YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:44 JA1GRM YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:44 JJ3JJL YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:45 JA2ORW YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:46 JR0RBY YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:47 JH7IQQ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:48 JF1GTE/6 YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:49 JA3HBC YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:50 RT3U YB50IARU CW 599 599 17m European russia
24/05/18 10:51 UY5AB YB50IARU CW 599 599 17m Ukraine
24/05/18 10:51 JA3DAZ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:52 JR1CWY YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:53 YO8NR YB50IARU CW 599 599 17m Romania
24/05/18 10:53 JL3RNZ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 10:54 JK1PWQ YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 12:04 JA8FXO YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 12:06 DL6IAK YB50IARU CW 599 599 17m Germany
24/05/18 12:09 JH7JVJ YB50IARU CW 599 599 30m Japan
24/05/18 12:10 JH1HDT YB50IARU CW 599 599 30m Japan
24/05/18 12:11 DJ9AO YB50IARU CW 599 599 17m Germany
24/05/18 12:11 JR2UBS YB50IARU CW 599 599 30m Japan
24/05/18 12:12 JA2GWL YB50IARU CW 599 599 17m Japan
24/05/18 12:17 BH8ASZ YB50IARU CW 599 599 17m China
24/05/18 12:20 JH8OCV YB50IARU CW 599 599 30m Japan
24/05/18 12:21 JA0CXQ YB50IARU CW 599 599 30m Japan
24/05/18 12:23 JA2XLV YB50IARU CW 599 599 30m Japan
24/05/18 12:29 EX2F YB50IARU CW 599 599 17m Kyrgyzstan
24/05/18 12:30 YB5QZ YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
24/05/18 12:31 R6YY YB50IARU CW 599 599 17m European russia
24/05/18 12:36 G4PVM YB50IARU CW 599 599 17m England
24/05/18 12:36 RW4YA YB50IARU CW 599 599 40m European russia
24/05/18 12:37 DL1DTL YB50IARU CW 599 599 17m Germany
24/05/18 12:39 R7MY YB50IARU CW 599 599 17m Asiatic russia
24/05/18 12:40 RN5AA YB50IARU CW 599 599 17m European russia
24/05/18 12:41 IZ8GCP YB50IARU CW 599 599 17m Italy
24/05/18 12:43 DM3XI YB50IARU CW 599 599 17m Germany
24/05/18 12:49 UA0OK YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
24/05/18 12:57 VI50IARU YB50IARU CW 599 599 40m Australia
24/05/18 12:58 HS8HEX YB50IARU CW 599 599 40m Thailand
24/05/18 13:06 W6YA YB50IARU CW 599 599 40m United states
24/05/18 13:09 YC6BTI YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
24/05/18 13:11 VK4PMM YB50IARU CW 599 599 40m Australia
24/05/18 15:22 YC0LBT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:27 YC0KXO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:29 YB0ZZE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:30 YB7UL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:33 YB3IZK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:34 YF4IFT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:36 RL4F YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 15:38 YC1EJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:39 YC0POG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:39 YC1APD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:40 YB1PRF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:41 YC2GV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:42 YD2MBO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:43 YC4JPM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:43 YD2SLF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:44 YC2ETH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:44 YB1HK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:44 YD2DUC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:47 YC8HBN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:47 YC0HJW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:48 YB4ZNA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:49 YC1BY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:49 YC2ZBD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:49 YB0ZZC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:51 YC0PJG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:52 YD1GFD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:52 YC1ZAR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:53 YD6GUD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:54 YC4ZMS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:55 YC1ZBH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:55 YC4KTT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:57 YB4MDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:58 YB0TOY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 15:59 9M2ZLI YB50IARU SSB 59 59 40m West malaysia
24/05/18 15:59 YB4HRI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:00 YD0PQE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:02 YC5KIK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:02 YB5KJY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:07 YB5EHQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:08 YC5KIK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:09 YC0RXD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:16 YC0PJF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:16 YC2KEJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:17 YB4MVB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:18 YC4KAO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:19 YC1MAE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:20 YD1KFQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:21 YC7OCS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:21 YF3DGO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:23 YC7EAF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:24 YD4NXN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:25 YD1BHI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:26 YD1GIP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:27 YD5KQO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:28 YD5KRF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:30 YC4NEW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:41 YD4MAD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:49 YB4ZM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:54 YD1EDD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 16:55 YC7JZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 17:04 YC0PJG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 17:06 YC4SMD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 17:09 YD0RWL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 17:15 YC0VM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 17:32 YF7SPN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 17:32 YC5EAF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
24/05/18 17:45 R9XM YB50IARU SSB 59 59 40m Asiatic russia
24/05/18 17:46 RW1F YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 17:52 HA1AD YB50IARU SSB 59 59 40m Hungary
24/05/18 17:53 UA1ZJV YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 17:55 RA3DKM YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 17:56 OE8HAQ YB50IARU SSB 59 59 40m Austria
24/05/18 18:01 R4DPM YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 18:03 R3PC YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 18:05 RU4PA YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 18:08 RG6A YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 18:09 RX1A YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
24/05/18 18:10 VU2OY YB50IARU SSB 59 59 40m India
24/05/18 19:37 R1BEO YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
24/05/18 19:43 US6ID YB50IARU PSK63 599 599 40m Ukraine
24/05/18 19:44 UR4MG YB50IARU PSK63 599 599 40m Ukraine
24/05/18 19:54 SP4MPH YB50IARU PSK63 599 599 40m Poland
24/05/18 19:57 R4HCB YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
24/05/18 20:02 RA3V YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
24/05/18 20:07 VK5GR YB50IARU PSK63 599 599 40m Australia
24/05/18 20:18 JA2ITK YB50IARU RTTY 599 599 40m Japan
24/05/18 20:21 JM1LWY YB50IARU RTTY 599 599 40m Japan
25/05/18 09:33 9W2XIK YB50IARU FM-SAT 59 59 2m West malaysia
25/05/18 13:32 YO8NR YB50IARU RTTY 599 599 20m Romania
25/05/18 13:35 W5LE YB50IARU RTTY 599 599 20m United states
25/05/18 13:38 W5LE YB50IARU RTTY 599 599 20m United states
25/05/18 13:40 RA9AEA YB50IARU RTTY 599 599 20m Asiatic russia
25/05/18 13:49 9A1AD YB50IARU RTTY 599 599 20m Croatia
25/05/18 13:50 F5IDJ YB50IARU RTTY 599 599 20m France
25/05/18 13:50 HS1JZT YB50IARU RTTY 599 599 20m Thailand
25/05/18 13:52 UA3ICF YB50IARU RTTY 599 599 20m European russia
25/05/18 13:53 DL5WF YB50IARU RTTY 599 599 20m Germany
25/05/18 13:54 SP3CCR YB50IARU RTTY 599 599 20m Poland
25/05/18 13:59 YC1ZAZ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:00 YC1CLS YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:01 YD1EVL YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:03 YC1DMK YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:03 YC1MII YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:04 HL1VAU YB50IARU RTTY 599 599 20m South korea
25/05/18 14:05 YG1CLS YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:07 JA1UXV YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:07 YD1EWY YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:08 SV2ESW YB50IARU RTTY 599 599 20m Greece
25/05/18 14:08 YC1CUZ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:09 JA1UII YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:10 RA9UO YB50IARU RTTY 599 599 20m Asiatic russia
25/05/18 14:10 YD1GIP YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:10 YE1GD YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:11 YD1ETT YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:12 JR0WZR YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:12 YB1BBB YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:13 YB1UUN YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
25/05/18 14:13 YD1PYY YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:14 JI4WAO YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:14 YC1ACC YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:15 JA7MOL YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:15 YC1OHE YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:18 R3PW YB50IARU RTTY 599 599 20m European russia
25/05/18 14:18 F4DSK YB50IARU RTTY 599 599 20m France
25/05/18 14:18 YD1BJJ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:19 JO3WHB YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:21 YC1KIQ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:22 YC1JC YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:23 YC1MHK YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:23 YB1BYY YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:27 YB1KIZ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:28 JJ3TQO YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:29 YD1GNU YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 14:31 JR1PST YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:31 F5NKX YB50IARU RTTY 599 599 20m France
25/05/18 14:34 SP2AEK YB50IARU RTTY 599 599 20m Poland
25/05/18 14:37 SP2GCJ YB50IARU RTTY 599 599 20m Poland
25/05/18 14:39 OM3JW YB50IARU RTTY 599 599 20m Slovakia
25/05/18 14:41 JK1GOK YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:42 JF1HQC YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 14:51 EW3DU YB50IARU RTTY 599 599 20m Belarus
25/05/18 14:57 F5AGB YB50IARU RTTY 599 599 20m France
25/05/18 15:01 EW1NM YB50IARU RTTY 599 599 20m Belarus
25/05/18 15:02 SP6BCC YB50IARU RTTY 599 599 20m Poland
25/05/18 15:05 OK7LO YB50IARU RTTY 599 599 20m Czech republic
25/05/18 15:07 YB8TK YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
25/05/18 15:13 YD1BED YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:14 JH5PXJ YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
25/05/18 15:14 F4FFN YB50IARU RTTY 599 599 20m France
25/05/18 15:14 YC1BLW YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 15:15 ON6LR YB50IARU RTTY 599 599 20m Belgium
25/05/18 15:15 YC1GI YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 15:17 9W2HXP YB50IARU SSB 59 59 40m West malaysia
25/05/18 15:18 JH5PXJ YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
25/05/18 15:18 IK2XDF YB50IARU RTTY 599 599 20m Italy
25/05/18 15:20 M3DFW YB50IARU RTTY 599 599 20m England
25/05/18 15:21 YC0OKO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:21 YC0OTO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:21 YF1CRR YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 15:22 YD1ATI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:22 UT5URW YB50IARU RTTY 599 599 20m Ukraine
25/05/18 15:23 YC1OHE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:25 YB8TK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:25 YF1CRR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:26 YD1BYT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:27 9W2VCK YB50IARU SSB 59 59 40m West malaysia
25/05/18 15:27 YC1BAR YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 15:29 R9DV YB50IARU SSB 5Q 59 40m Asiatic russia
25/05/18 15:31 YB7WWB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:37 YB0JS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:38 YB7WR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:39 YC4KAO YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 15:40 JE6EFG YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
25/05/18 15:40 YG4IKH YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
25/05/18 15:42 YD1GAQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:43 YD1BJJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:45 V85T YB50IARU SSB 59 59 40m Brunei
25/05/18 15:47 YD1EWY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:47 YD3BGM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:48 YC5EAF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:49 YG3DGQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:52 YB3ZCR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:54 YB0BEL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:56 YC1MII YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 15:58 YC1CZZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 16:37 YD1KF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 16:38 YD1WAT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 16:39 YG7RQQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 16:43 YD1ECH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 16:46 YD2HFG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 16:59 SP9KR YB50IARU SSB 59 59 40m Poland
25/05/18 17:00 YD0RWL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/05/18 17:02 YC1EJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 08:03 JJ1DIF YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:04 RA9FFY YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 08:07 VK5JN YB50IARU CW 599 599 30m Australia
26/05/18 08:08 JA7DOV YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:09 JA3CWL YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:18 JA4LCI YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:18 JA2ORW YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 08:19 JA2QCX YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:23 UA6NE YB50IARU CW 599 599 20m European russia
26/05/18 08:25 LA6SK YB50IARU CW 599 599 20m Norway
26/05/18 08:25 R9OX YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 08:28 JE2ATB YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:29 JA6NEJ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:30 3W9XG YB50IARU CW 599 599 20m Vietnam
26/05/18 08:38 I1EIS YB50IARU CW 599 599 20m Italy
26/05/18 08:39 JS6SUP YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:44 JH1TXG/9 YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:48 LY1CG YB50IARU CW 599 599 20m Lithuania
26/05/18 08:53 JF6IUZ/6 YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 08:59 OH3OYA YB50IARU CW 599 599 20m Finland
26/05/18 09:00 RW3FR YB50IARU CW 599 599 20m European russia
26/05/18 09:11 JH1RGH YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:11 JJ6CRH YB50IARU CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:15 JF1WQC YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:19 JG3LGD YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:21 7N1MPW YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:21 DK8MZ YB50IARU SSB 59 59 17m Germany
26/05/18 09:22 JK1GOK YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:24 VK5EEE YB50IARU CW 599 599 30m Australia
26/05/18 09:28 JH1KMC YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:29 JA7BWT YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:30 JH0BBA YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:31 JA3SNK YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:31 JA5CTW YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 09:31 BG7MI YB50IARU RTTY 599 599 17m China
26/05/18 09:33 ZL4AXE YB50IARU CW 599 599 30m New zealand
26/05/18 09:35 JO3TQZ YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:37 JA1SCE YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:37 JA7DYN YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:38 OM3CND YB50IARU RTTY 599 599 17m Slovakia
26/05/18 09:39 BG7MI YB50IARU SSB 59 59 17m China
26/05/18 09:41 JH1IED YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:43 JG6TXW YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 09:45 UT4UO YB50IARU SSB 59 59 17m Ukraine
26/05/18 09:45 BG7MI YB50IARU SSB 59 59 15m China
26/05/18 09:46 JG8NKJ YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/05/18 09:46 JA1CQD YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 09:47 JN1AQG YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 09:47 IZ4ISC YB50IARU RTTY 599 599 17m Italy
26/05/18 09:50 JS6TKM YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 09:51 4S7PK YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Sri lanka
26/05/18 09:51 4S5SN YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Sri lanka
26/05/18 09:52 BV50IARU YB50IARU SSB 59 59 15m Taiwan
26/05/18 09:52 YD0RXI YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
26/05/18 09:52 YB0DOS YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
26/05/18 09:53 YC3GTD YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
26/05/18 09:53 YD0NQJ YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
26/05/18 09:56 JI1TDE YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 09:56 JM2HBO YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
26/05/18 09:58 YC8VRS YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
26/05/18 09:59 JE1UMG YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 10:00 JA1BSW YB50IARU SSB 53 59 15m Japan
26/05/18 10:04 YL3AJU YB50IARU SSB 55 55 15m Latvia
26/05/18 10:07 JE2TLZ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:09 7K2PMJ YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 10:09 JE6EFG YB50IARU SSB 57 59 15m Japan
26/05/18 10:11 A75GG YB50IARU SSB 55 55 15m Qatar
26/05/18 10:13 JI3MJK YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:13 PA2LO YB50IARU SSB 53 55 15m Netherlands
26/05/18 10:13 DK8MZ YB50IARU SSB 55 59 15m Germany
26/05/18 10:15 JG1IJP YB50IARU SSB 55 55 15m Japan
26/05/18 10:17 PA2LO YB50IARU RTTY 599 599 17m Netherlands
26/05/18 10:17 JH1IHD YB50IARU SSB 57 55 15m Japan
26/05/18 10:18 JL1HOV YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:19 OK2KR YB50IARU RTTY 599 599 17m Czech republic
26/05/18 10:19 JH7UFT YB50IARU SSB 57 59 15m Japan
26/05/18 10:19 JA3GSM YB50IARU SSB 55 57 15m Japan
26/05/18 10:20 JA6PTH YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 10:22 JM2LEI YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:22 YB8XM YB50IARU SSB 53 55 15m Indonesia
26/05/18 10:23 YC2BBZ YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:24 DL6CM YB50IARU RTTY 599 599 17m Germany
26/05/18 10:24 YC0PJG YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:24 YB1SHF YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:25 RV3LO YB50IARU RTTY 599 599 17m European russia
26/05/18 10:25 JH3HGH YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:25 JA2ESD YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
26/05/18 10:26 YB0KTT YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:26 YE0PO YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:27 OE1ALW YB50IARU RTTY 599 599 17m Austria
26/05/18 10:27 JR8XXQ YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
26/05/18 10:27 YB0OKR YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:30 EA5DCL YB50IARU RTTY 599 599 17m Spain
26/05/18 10:30 YC0UL YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:32 JJ3TQO YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:36 JJ2IBN YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:37 JR1NHI YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 10:40 YC4KTT YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:41 YB4HRI YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:42 R3KCW YB50IARU RTTY 599 599 17m European russia
26/05/18 10:42 YC1DO YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
26/05/18 10:45 BV1EK YB50IARU RTTY 599 599 17m Taiwan
26/05/18 10:55 JS1KSU YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 11:00 JO3WHB YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:02 JA3APV YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:07 JG1FUV YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 11:09 JK1GKG YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:09 JE2SOY YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:10 JG7QVQ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:11 JR2YIH YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:12 JA0EME YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:13 JR1CWY YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:13 UA4HBW YB50IARU RTTY 599 599 17m European russia
26/05/18 11:15 UA4HTZ YB50IARU RTTY 599 599 17m European russia
26/05/18 11:17 JG7IGQ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:28 JA1LLN YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
26/05/18 11:35 JH3SIF YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:39 JR1CCT YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:40 JS3UDR YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:40 HS1JZT YB50IARU RTTY 599 599 17m Thailand
26/05/18 11:42 JE3JRA YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:45 JL3RPD YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:48 SP9KR YB50IARU RTTY 599 599 17m Poland
26/05/18 11:50 JA1MVQ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 11:53 YB0KTT YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
26/05/18 11:55 YE0PO YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
26/05/18 12:12 N4MM YB50IARU RTTY 599 599 17m United states
26/05/18 12:20 JH5PXJ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 12:28 JR1UFN YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 12:44 YC2HML YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 12:47 YB1UUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 12:50 DS4AOW YB50IARU RTTY 599 599 17m South korea
26/05/18 12:55 YD6UAF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 12:57 YC7YEO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 12:59 IW3GXW YB50IARU RTTY 599 599 17m Italy
26/05/18 13:01 YC1EJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:06 F8DBF YB50IARU RTTY 599 599 17m France
26/05/18 13:06 YD0RLX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:07 YB0EIN YB50IARU SSB 53 59 40m Indonesia
26/05/18 13:08 YG4IFO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:09 UT2UB YB50IARU RTTY 599 599 17m Ukraine
26/05/18 13:09 YD2SCH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:10 YD1DUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:11 YD4BYA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:12 YB0OHG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:14 YB4AGS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:15 ES8GP YB50IARU RTTY 599 599 17m Estonia
26/05/18 13:16 YC2LIM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:17 JL1WPQ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
26/05/18 13:17 YB4MKL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:17 YC4AYM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:39 YB1UUU YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:39 YD1TJJ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:42 YB1EHR YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:42 YC1BY YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:45 YF9CDL YB50IARU SSB 55 59 80m Indonesia
26/05/18 13:46 YC1DMK YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:46 YC1KIQ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:48 YC2GV YB50IARU SSB 55 59 80m Indonesia
26/05/18 13:49 YB1UUN YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:50 YC1CMJ YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:51 YD2MBO YB50IARU SSB 55 59 80m Indonesia
26/05/18 13:54 YC5EAF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:55 YC1EJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:56 YC4KAO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:56 YC1RPB YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 13:57 YD9DLD YB50IARU SSB 55 59 80m Indonesia
26/05/18 13:58 YC0WKH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:58 YB1XFO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:59 YB8OUN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 13:59 YC2USI YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 14:00 YC1ACC YB50IARU SSB 55 55 80m Indonesia
26/05/18 14:03 YC0HJW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/05/18 14:03 YD9DKP YB50IARU SSB 55 55 80m Indonesia
26/05/18 14:06 YD9CUX YB50IARU SSB 57 59 80m Indonesia
26/05/18 14:06 YB3BX YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 14:07 YF7SPN YB50IARU SSB 57 59 80m Indonesia
26/05/18 14:11 YF4IDW YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 14:11 YC2LIM YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 14:12 YB0EIN YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 14:13 YG9CUX YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 14:14 YD9AOS YB50IARU SSB 59 59 80m Indonesia
26/05/18 14:22 YC3CTE YB50IARU SSB 53 59 80m Indonesia
26/05/18 14:26 YC1TDL YB50IARU SSB 55 59 80m Indonesia
26/05/18 14:34 YB0AN YB50IARU FM-SAT 59 59 70cm Indonesia
27/05/18 05:04 9V1SV YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Singapore
27/05/18 05:05 HS3ANP YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Thailand
27/05/18 05:26 YB8XM YB50IARU FM-SAT 59 59 70cm Indonesia
27/05/18 13:01 YD1ETT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:04 YC1BLW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:11 YD1PYY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:12 YC2LEV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:14 YC1MII YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:16 YB1BML YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:20 YD1ATI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:21 YB1BBB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:24 YC0OTO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:25 YC1LNP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:27 YC1EJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:29 YE1ZAZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:32 YD1KFQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:33 YD1LBS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:35 YC1BON YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 13:52 YC1KIQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
27/05/18 14:49 YD1NMT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
28/05/18 08:02 JS3UDR YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:03 JI1CPN YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:04 JA1UQA YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:05 JE1IBI YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:06 JA2LRQ YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:07 JI1BJB YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:07 JA2HYD YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:08 JH5FIX YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:09 JA0EME YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:10 JA6JNF YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:11 JE3JRA YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:16 JH5PXJ YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:19 JA1SGU YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:20 YB9WIC YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
28/05/18 08:23 JO3WHB YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:24 JR1CWY YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:27 JA3RAZ YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:30 JJ0PJD YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:32 JE2KSM YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:38 YD9WID YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
28/05/18 08:45 SP2PBY YB50IARU RTTY 599 599 15m Poland
28/05/18 08:47 JH7QLR YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 08:53 UD7G YB50IARU RTTY 599 599 15m Asiatic russia
28/05/18 08:56 DL2BQV YB50IARU RTTY 599 599 15m Germany
28/05/18 08:58 OK1IWS YB50IARU RTTY 599 599 15m Czech republic
28/05/18 08:59 OK2KR YB50IARU RTTY 599 599 15m Czech republic
28/05/18 08:59 OK1DOL YB50IARU RTTY 599 599 15m Czech republic
28/05/18 09:00 DL2HWT YB50IARU RTTY 599 599 15m Germany
28/05/18 09:01 ON4AXU YB50IARU RTTY 599 599 15m Belgium
28/05/18 09:03 F5XX YB50IARU RTTY 599 599 15m France
28/05/18 09:03 SP8KBN YB50IARU RTTY 599 599 15m Poland
28/05/18 09:09 JA9KBS YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 09:13 IK2XDF YB50IARU RTTY 599 599 15m Italy
28/05/18 09:15 JH3SIF YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 09:16 JA5JFB YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 09:17 JE4CIL YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 09:18 JA1UOA YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 09:19 JR1WCT YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 09:20 JA1MVQ YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
28/05/18 09:40 JP7TAW YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
28/05/18 09:48 JI2BLF YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
28/05/18 09:48 JK1THF YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
28/05/18 09:50 JS2DLR YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
28/05/18 09:55 JA7GFN YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
28/05/18 10:09 JM7EJW YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 10:11 JA0CIU YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 10:14 JH3BEV YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 10:28 9A1AD YB50IARU RTTY 599 599 17m Croatia
28/05/18 10:31 YO8NR YB50IARU RTTY 599 599 17m Romania
28/05/18 10:34 HA5AQ YB50IARU RTTY 599 599 17m Hungary
28/05/18 10:35 SP5GMM YB50IARU RTTY 599 599 17m Poland
28/05/18 10:36 9W2YIZ YB50IARU FM-SAT 59 59 2m West malaysia
28/05/18 10:36 UX1IW YB50IARU RTTY 599 599 17m Ukraine
28/05/18 10:38 DK0EE YB50IARU RTTY 599 599 17m Germany
28/05/18 10:39 IW3GRG YB50IARU RTTY 599 599 17m Italy
28/05/18 10:40 EA1DR YB50IARU RTTY 599 599 17m Spain
28/05/18 10:41 JJ1CHU YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 10:43 JH8OCV YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 10:44 YD8NYJ YB50IARU FM-SAT 59 59 2m Indonesia
28/05/18 11:08 JH1OBS YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 11:11 JE1IBI YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 11:11 SP2GJI YB50IARU RTTY 599 599 17m Poland
28/05/18 11:14 HL2WA YB50IARU RTTY 599 599 17m South korea
28/05/18 11:19 JA2LRQ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 11:22 JH1NKO YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 11:23 JF2UPM YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 11:32 JA1KI YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 11:47 JM3SZM YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
28/05/18 13:12 JA4FCC YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
28/05/18 13:16 JA1PRV YB50IARU RTTY 599 599 20m Japan
28/05/18 13:25 VU3CGL YB50IARU RTTY 599 599 20m India
28/05/18 14:38 JH5PXJ YB50IARU RTTY 599 599 30m Japan
28/05/18 14:44 JL1WPQ YB50IARU RTTY 599 599 30m Japan
28/05/18 16:19 UN8PC YB50IARU PSK63 599 599 40m Kazakhstan
28/05/18 16:20 UA3UCV YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 16:22 YC0VM YB50IARU PSK63 599 599 40m Indonesia
28/05/18 16:24 UN7BCF YB50IARU PSK63 599 599 40m Kazakhstan
28/05/18 16:27 R9AAL YB50IARU PSK63 599 599 40m Asiatic russia
28/05/18 16:33 RA4LY YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 16:34 RA1AGX YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 16:37 UR4MLS YB50IARU PSK63 599 599 40m Ukraine
28/05/18 16:39 RA3GFI YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 16:40 UN9LBZ YB50IARU PSK63 599 599 40m Kazakhstan
28/05/18 16:45 RW9CC YB50IARU PSK63 599 599 40m Asiatic russia
28/05/18 16:50 RQ2Q YB50IARU PSK63 599 599 40m Kaliningrad
28/05/18 16:52 EU6KA YB50IARU PSK63 599 599 40m Belarus
28/05/18 16:54 UA9OBN YB50IARU PSK63 599 599 40m Asiatic russia
28/05/18 16:55 RN6HGI YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 16:56 OM3CND YB50IARU PSK63 599 599 40m Slovakia
28/05/18 16:57 RA3WT YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 16:59 SP2GJI YB50IARU PSK63 599 599 40m Poland
28/05/18 17:04 UA3LBR YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 17:09 9W2ZOW YB50IARU RTTY 599 599 40m West malaysia
28/05/18 17:14 R1BAI YB50IARU RTTY 599 599 40m European russia
28/05/18 17:19 U6KA YB50IARU RTTY 599 599 40m European russia
28/05/18 17:20 RN3Z YB50IARU RTTY 599 599 40m European russia
28/05/18 17:33 RX3VF YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 17:51 SV1OAY YB50IARU PSK63 599 599 40m Greece
28/05/18 17:52 RA6LR YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 17:56 YF7SPN YB50IARU PSK63 599 599 40m Indonesia
28/05/18 17:58 R1BBT YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 18:04 RZ3D YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 18:07 RZ3DZ YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
28/05/18 18:18 RN6BP YB50IARU PSK63 599 599 40m European russia
29/05/18 07:27 VR2ZLK YB50IARU SSB 59 59 17m Hong kong
29/05/18 07:28 F5IDJ YB50IARU SSB 59 59 17m France
29/05/18 07:28 JK1GOK YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:29 ON7HM YB50IARU SSB 59 59 17m Belgium
29/05/18 07:30 RK7C YB50IARU SSB 59 59 17m Asiatic russia
29/05/18 07:37 JO7SAK YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:38 JF6FFS YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:39 JL1AWB YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:44 4E1ADW YB50IARU SSB 59 59 17m Philippines
29/05/18 07:45 YB8TK YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
29/05/18 07:50 JH1KZQ YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:50 VK2FR YB50IARU SSB 59 59 17m Australia
29/05/18 07:50 JA7BZU YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:53 JO6NFD YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:54 JA2NOS YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 07:56 OM3CND YB50IARU SSB 59 59 17m Slovakia
29/05/18 08:08 ZL4CZ YB50IARU SSB 59 59 17m New zealand
29/05/18 08:09 ON6MM YB50IARU SSB 59 59 17m Belgium
29/05/18 08:09 JP7TAW YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 08:16 JI2BLF YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
29/05/18 08:36 YB4HRI YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
29/05/18 08:39 YB0OKR YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
30/05/18 09:05 JK1OTP YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:14 JF3EIG YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:17 JO3WHB YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:19 BH4TYL YB50IARU RTTY 599 599 17m China
30/05/18 09:22 YB8TK YB50IARU RTTY 599 599 17m Indonesia
30/05/18 09:23 JA0DAI YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:23 JA9CWJ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:24 JA1UII YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:24 JA1UQA YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:26 JA5AQC YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:27 LA2JKA YB50IARU RTTY 599 599 17m Norway
30/05/18 09:27 JN3SAC YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:30 IK2XDF YB50IARU RTTY 599 599 17m Italy
30/05/18 09:32 JJ1CHU YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:32 JI1BJB YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:37 UA0SR YB50IARU RTTY 599 599 17m Asiatic russia
30/05/18 09:40 JK1GOK YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:44 IK1WGX YB50IARU RTTY 599 599 17m Italy
30/05/18 09:45 JA3VQW YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:46 JA1GVM YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:52 JA1GRM YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:54 JA3WNB YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:56 JA1XZF YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 09:57 JG3GNU YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 10:00 JA7BWT YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 10:01 SP6CZ YB50IARU RTTY 599 599 17m Poland
30/05/18 10:07 JJ1KZZ YB50IARU RTTY 599 599 17m Japan
30/05/18 10:13 EY7AD YB50IARU RTTY 599 599 17m Tajikistan
30/05/18 10:26 EY7AD YB50IARU RTTY 599 599 20m Tajikistan
31/05/18 12:10 YC1CMJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:14 YD2BBP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:16 YD9DE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:18 YC0PJF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:20 YC0KBE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:22 YC1MAE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:24 YC3PUN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:24 YD1ARS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:26 YC3VES YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:27 YC1CLS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:28 YC8EJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:28 YG8FIZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:29 YC7ECA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:29 YD1KLL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:30 YD0NHG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:31 YC2HPO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:31 YC8BR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:32 YC0PKL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:32 YB3OK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:32 YD2YDO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:33 YD0ODC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:33 YC3IMS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:35 YD9FML YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:35 YD0RVS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:36 YC9CA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:37 YD1ECH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:37 YC0CCW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:37 YD0DEK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:39 YD9AZD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:39 YD0RKG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:40 YG9WAM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:40 YB3RLY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:41 YD0OXM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:41 YD3NA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:41 YG3CPY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:42 YC2KNI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:43 YD3NN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:43 YF9BRN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:44 YD1IED YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:44 YD0PJM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:45 YG9BLE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:45 YC2JPO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:45 YD0SAG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:46 YG3ESH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:46 YC9XNP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:46 YG3FFI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:47 YC2XMR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:47 YC0OUD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:48 YG1CLS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:48 YC1MII YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:49 YD8UYJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:49 YB0JWV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:50 YC3COX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:50 YD1EMV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:51 YD7UVB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:52 YD2EAA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:54 VU2LVA YB50IARU SSB 59 59 40m India
31/05/18 12:54 YC0FMT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:54 YD0PNN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:55 YD1DUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:55 YD1NVX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:56 YG9FET YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:56 YD1DBU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:57 YB1BYY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:57 YD7EVA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:58 YB8HRJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:58 YB9WIC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:59 YD1EVL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 12:59 YD0PQE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:00 YD3DOC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:00 YC1EJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:02 YG8BIR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:03 YB3FUA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:03 YB1CGX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:04 YD1BFX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:04 YF8CIF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:04 YD7OTB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:05 YD0MZH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:05 YD0PQX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:06 YD0LIN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:06 YD3GIX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:07 YG3CZW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:08 YG3DXR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:08 YC8UM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:09 YB3RO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:10 YD3JOO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:10 YC7BNN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:11 YG9EQO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:11 YC1MHK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:12 YD3MMX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:12 YD1ADK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:16 YF1EIL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:16 YD2KPL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:17 YB3JK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:18 YC7BLA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:18 YB0PDZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:18 YB1SNS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:19 YC1BDK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:19 YD2JEZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:20 YD1EFR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:20 YD3EVQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:21 YG3CMY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:22 YD1WCK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:22 YC7CCP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:22 YG3ESM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:23 YC3LKP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:23 YC3NEO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:24 YB2UCU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:24 YD2PPP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:25 YB3FLC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:25 YC8AYF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:26 YC7UQX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:27 YD7MKS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:27 YC8ZAN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:28 YC2BIY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:28 YF8FLU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:29 YB3PSW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:29 YC3ZBC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:30 YC2LIV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:31 YD0ETD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:31 YD2BDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:31 YD1JVE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:32 YC2XGO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:32 YC7FII YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:33 YG8BRO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:33 YC3IW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:33 YC2UCM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:34 YD1PZS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:35 YG3EBB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:36 YG3COZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:36 YB1GDI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:36 YC0TX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:37 YD3RSW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:37 YD3SLY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:38 YB6BDD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:38 YC7ZAE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:39 YC3NJY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:39 YC1PAG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:40 YD2MUH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:41 YB1BBB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:42 YD1BUT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:43 YD1KCX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:44 YF3DAR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:47 YC2BBZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:48 YC9MX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:49 YC2JGX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:51 YD1LRG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:51 YD2PRY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:52 YB0JS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:52 YC7DBO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:53 YB8ADX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 13:53 YD9KFW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:42 YD9KXX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:43 YC4KRZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:46 YB7SKM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:48 YD2CSG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:50 YB1BBB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:51 YD1LBS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:55 YD1JJB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 16:57 YO8NR YB50IARU SSB 59 59 40m Romania
31/05/18 17:11 RK7C YB50IARU SSB 59 59 40m Asiatic russia
31/05/18 17:11 YD1KFQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 17:15 YB3FBG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 17:16 YG3EMH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 17:20 YD1ETT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 17:21 RA6LH YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
31/05/18 17:22 YB3BAR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 17:26 RN3BT YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
31/05/18 17:29 YC9HIU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
31/05/18 17:29 RD6M YB50IARU SSB 59 59 40m European russia
31/05/18 17:30 YB3OIB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
14/06/18 08:38 DS1CPT YB50IARU SSB 59 59 15m South korea
14/06/18 08:41 JH1RFZ YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:42 JH3LCX YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:42 JA9DMG YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:43 JA2LRQ YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:44 7K4GUR YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:44 JH3QAX YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:45 JA1BSW YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:46 JA2KSI YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:47 YC7JCS YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
14/06/18 08:48 JA8GAK YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:49 JI1AUO YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:49 JA6NQO YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:49 JA1DBG YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:50 JH7XQR YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:51 JE3FQI YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:51 JH2BUF YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:51 BH7NTX YB50IARU SSB 59 59 15m China
14/06/18 08:52 JF1HQI YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:53 JE3DJB YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:54 JI1RSF YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:54 JP7TAW YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:55 JA2ZS YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:56 JA7RIE YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:57 JA6TWU YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:57 JH5HDA YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 08:59 BX3AAH YB50IARU SSB 59 59 15m Taiwan
14/06/18 09:00 JA1LUM YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:00 JF8QOR YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:01 JL1QOR YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:02 DU9IV YB50IARU SSB 59 59 15m Philippines
14/06/18 09:02 JO7RLF YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:02 JA7MQM YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:03 JG4AKL YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:03 JH1IED YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:04 JJ1VFE YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:04 JF3BHV YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:05 JA8LNR YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:05 JH3FVD YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:06 HS1LCI YB50IARU SSB 59 59 15m Thailand
14/06/18 09:06 YC9FAR YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
14/06/18 09:07 YB3KM YB50IARU SSB 59 59 15m Indonesia
14/06/18 09:07 JR1GTF YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:08 JR4OFU YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:08 JA2GHP YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:10 JM1UTT YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:10 JA6JEW YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:10 JA2ODB YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:11 JR2PAU YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:11 JA2KQE YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:11 HL2WA YB50IARU SSB 59 59 15m South korea
14/06/18 09:11 JA3DAY YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:12 JO3WHB YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:12 JN3SAC YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:12 JE1AJG YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:13 RA0CDR YB50IARU SSB 59 59 15m Asiatic russia
14/06/18 09:14 7L2CDG YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:15 JA7ROM YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:15 JA1AZW YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:15 JG6RKQ YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:16 JI3KZD YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:16 JH8MYB YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:17 JN1FRL YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:17 JR0ZBZ YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:18 JA3KKE YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:18 JA3HKT YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:18 JA1UBZ/1 YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:19 SP5ARP YB50IARU SSB 59 59 15m Poland
14/06/18 09:20 JH7JHX YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:21 JA1BWT YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
14/06/18 09:22 JA1UXV YB50IARU SSB 59 59 15m Japan
25/06/18 01:18 YB1FWO/9 YB50IARU CW 599 599 20m Indonesia
25/06/18 01:20 YF9CDL YB50IARU CW 599 599 20m Indonesia
25/06/18 15:40 YB1AR YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 15:41 YE4IJ YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 15:45 UA0AGC YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic Russia
25/06/18 15:51 YD1TJJ YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 15:54 YC2GV YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 15:59 YG3DGQ YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 16:00 YE1AR YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 16:04 YB3ZCR YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 16:05 EW7LO YB50IARU CW 599 599 40m Belarus
25/06/18 16:06 YC2LIM YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
25/06/18 16:08 RK7QC YB50IARU CW 599 599 40m European Russia
25/06/18 16:14 UA3EDQ YB50IARU CW 599 599 40m European Russia
25/06/18 16:16 UA4YA YB50IARU CW 599 599 40m European Russia
25/06/18 16:18 SP9KR YB50IARU CW 599 599 40m Poland
25/06/18 16:19 R7DX YB50IARU CW 599 599 40m European Russia
25/06/18 16:22 RX9WN YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic Russia
25/06/18 16:24 LY5O YB50IARU CW 599 599 40m Lithuania
25/06/18 16:25 UT7LW YB50IARU CW 599 599 40m Ukraine
25/06/18 16:25 HA5MA YB50IARU CW 599 599 40m Hungary
25/06/18 16:32 YD1BED YB50IARU CW 599 559 40m Indonesia
25/06/18 16:38 YC2BNN YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
26/06/18 06:41 JA6BLV YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
26/06/18 06:43 JH1JPM YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
26/06/18 06:45 JN4ESD YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
26/06/18 06:46 YB8PO YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
26/06/18 06:47 YB4GWA YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
26/06/18 06:49 RA0CDR YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic Russia
26/06/18 06:52 YB6DE YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
26/06/18 06:54 YB0MWM YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
26/06/18 06:55 JA7FTC YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
26/06/18 06:55 YB1TIA YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
26/06/18 09:36 BG7MI YB50IARU PSK63 599 599 15m China
26/06/18 09:39 YB0JS YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:44 YB1AR YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:45 YC2LEV YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:46 YC2HML YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:48 JA1PRV YB50IARU PSK63 599 599 15m Japan
26/06/18 09:53 YB0MWM YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:54 YF9CDL YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:56 JA0DAI YB50IARU PSK63 599 599 15m Japan
26/06/18 09:56 YB7GRN YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:57 YE4IJ YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 09:58 B7ERV YB50IARU PSK63 599 599 15m China
26/06/18 10:00 YB9AY YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:18 YB1HK YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:22 YB4GWA YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:23 YC2LIM YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:31 YC2CAA YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:31 YC2CAB YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:32 YC4CHP YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:35 YD0MAT YB50IARU PSK63 599 599 15m Indonesia
26/06/18 10:35 JA2LRQ YB50IARU PSK63 599 599 15m Japan
26/06/18 10:42 YB0NSI YB50IARU CW 599 599 30m Indonesia
26/06/18 10:43 YB1AR YB50IARU CW 599 599 30m Indonesia
26/06/18 10:46 HL2WA YB50IARU CW 599 599 30m Republic of Korea
26/06/18 10:47 RA0FF YB50IARU CW 599 599 30m Asiatic Russia
26/06/18 10:48 JE1IBI YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 10:49 JJ1NYH YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 10:49 YB0MWM YB50IARU CW 599 599 30m Indonesia
26/06/18 10:51 JA2HYD YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 10:52 JA7CVL YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 10:52 JF2RDG YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 10:53 JA8AKQ YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 10:57 IK2MW YB50IARU CW 599 599 30m Italy
26/06/18 10:58 JH3QMF YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 10:59 YB0COU YB50IARU CW 599 599 30m Indonesia
26/06/18 11:02 JA7SFD YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:06 JF1IRW YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:07 JA0DAI YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:08 JH0ESK YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:10 VK2IR YB50IARU CW 599 599 30m Australia
26/06/18 11:11 JA5MCU YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:12 JA7FFN YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:13 JR6GIM YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:13 JR2DCV YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:14 YB7GRN YB50IARU CW 599 599 30m Indonesia
26/06/18 11:14 YB8NT YB50IARU CW 599 599 30m Indonesia
26/06/18 11:17 JA2HUV YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:20 JH7IOT YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 11:21 JA2QCX YB50IARU CW 599 599 30m Japan
26/06/18 12:27 YD1DBQ YB50IARU SSB 599 599 40m Indonesia
26/06/18 12:28 YB8BP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:28 YG8HYV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:29 YF8RIC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:29 YC8OLN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:30 YB8CMT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:30 YB3VO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:31 YC8FXH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:31 DW9IGT YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
26/06/18 12:32 YB8CS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:32 YD8VAL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:33 YB8ALA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:33 YF8BLS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:34 DU9XM YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
26/06/18 12:35 YC8APA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:35 YC8ZMD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:35 YC9ND YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:36 YD8EMR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:37 YD7KOH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:37 YC7TUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:38 YD8GHO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:38 DW9DDY YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
26/06/18 12:39 DV9CA YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
26/06/18 12:40 YD8POB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:40 YB1FWO/9 YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:41 YC2TAN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:42 YD2SCH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:42 YB8AOL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:42 YD8HJY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:43 YC8DDU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:43 YB8PB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:44 YD8HFN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:44 YC7OCN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:45 YB3YTS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:45 YC3XRY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:46 DX9EVM YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
26/06/18 12:47 YB7HE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:47 YC9WEQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:47 YC9YES YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:48 YC8KBL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:48 YF9CDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:48 YC7YEO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:49 YE8POL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 12:49 YD8CXQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
26/06/18 13:06 YB0MWM YB50IARU CW 599 599 17m Indonesia
26/06/18 13:18 YB1AR YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:27 YB0MWM YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:30 YB1MBA YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:32 YC2VOC YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:33 YB5QZ YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:34 YB1PEF YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:38 YB5BOY YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:43 YC2HML YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:45 YB2CPO YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:46 YB1IM YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 13:49 YB8NT YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 14:00 YB9WIC YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 14:02 YC9CDL YB50IARU RTTY 599 599 20m Indonesia
26/06/18 14:35 YC2VOC YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:40 YB1HDR YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:41 YD3BGM YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:41 YC1ZAL YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:42 YD0TDD YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:44 YB7SKM YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:45 YG3DGQ YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:46 YC4GBN YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:48 YB1AR YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:51 YB3ZCR YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:54 YB3FTD YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:55 YD0MAT YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:57 YD1BJJ YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 14:59 YC2HML YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:00 YF7SPN YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:01 YC0VM YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:04 YD3MAY YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:05 YC4KRC YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:06 YF9CDL YB50IARU RTTY 599 599 80m Indonesia
26/06/18 15:11 YG5YUD YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:14 YB8RBI YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:17 YB9AY YB50IARU RTTY 599 599 80m Indonesia
26/06/18 15:21 YC3BLJ YB50IARU RTTY 599 599 80m Indonesia
26/06/18 15:25 YD8UXV YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:27 YC1ELP YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:29 YB8NT YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:37 YC1HA YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:54 YC2LEV YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:55 YB0GRF YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 15:58 YB2CCC YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 16:00 YG9CMM YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 16:01 YF1DO YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
26/06/18 16:03 YD2DPK YB50IARU PSK31 599 599 40m Indonesia
27/06/18 04:49 YC2LIM YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 04:50 YC2BNN YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 04:51 YB1AR YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 04:52 YD1BED YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 04:53 YD1WCK YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 04:53 YB0AZ YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 04:54 YG9CMM YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 04:56 YB3BME YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 05:02 VK4BX YB50IARU RTTY 599 599 15m Australia
27/06/18 09:09 YB1PEF YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:14 YC2HML YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:16 YB3BME YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:22 YB7ERV YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:23 YB0EIN YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:24 YB7GRN YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:30 EY7AD YB50IARU RTTY 599 599 15m Tajikistan
27/06/18 09:33 YC4FIK YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:37 YD1TJJ YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:39 YD1BJJ YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:42 YB1TJ YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:43 YB1IM YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:44 HS8HEX YB50IARU RTTY 599 599 15m Thailand
27/06/18 09:45 YC6AM YB50IARU RTTY 599 599 15m Indonesia
27/06/18 09:45 JH8DBJ YB50IARU RTTY 599 599 15m Japan
03/07/18 09:51 JG2KJU YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
03/07/18 09:52 JA0DAI YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
05/07/18 08:16 BG7MI YB50IARU SSB 59 59 17m China
06/07/18 07:24 JR1CWY YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
06/07/18 08:06 JA7BZU YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
06/07/18 08:16 YB0KTT YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
06/07/18 08:58 JF3MYU YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
06/07/18 09:11 JA5AQC YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
06/07/18 09:14 JL1NJM YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
06/07/18 09:19 BG6VUN YB50IARU SSB 59 59 17m China
06/07/18 09:25 JA2KQE YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
06/07/18 09:52 JA7RIE YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
06/07/18 10:03 YB4NWF YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
06/07/18 10:11 YB2BBZ YB50IARU SSB 59 59 17m Indonesia
06/07/18 11:23 YB8TET YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:38 YD1CUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:40 YC2MVP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:41 W2FB YB50IARU SSB 59 59 40m United states
06/07/18 11:43 YD2LDX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:43 YD1HFH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:45 DW9IGT YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
06/07/18 11:46 9W6AJA YB50IARU SSB 59 59 40m East malaysia
06/07/18 11:46 YB8BUW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:48 YD7XGZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:49 YD9KXX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:49 YC1CUZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:49 YC9JAU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:52 JA1CZI YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
06/07/18 11:53 YC2DIS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:55 YD1ADK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 11:57 YB9YKI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:00 YC1NEK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:01 YD1KFQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:03 YD0BA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:04 YG3DGQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:08 YC9CJJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:09 YC1EID YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:12 YC1HSC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:13 YB2BBZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:14 YG0TUR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:14 YC1GXA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:16 YG9EFH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:16 YC9BFQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:20 YC1BPQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:21 YD7OTB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:22 YD9WFG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:23 YG9DFK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:25 YC7ECA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:26 YD2YDC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:30 YG3DKB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:31 YC2HML YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:31 YC1AD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:31 YE8SA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:33 YG9FAQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:36 YN2N YB50IARU SSB 59 59 40m Nicaragua
06/07/18 12:38 JH0ILL YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
06/07/18 12:40 JA0DAI YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
06/07/18 12:42 YC1CLS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:48 YD9CHZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:48 YD7VGB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:50 YD9FML YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:51 YD2DPK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:53 YC4TS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:54 YC1BDK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:54 YC7BFP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:55 YC1MHK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:56 YD1DUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:57 YD1IDC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 12:59 YB1SNS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:00 YD3IPL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:00 YB3CNZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:02 YB0TOY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:03 YC2LIM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:04 YD0SDD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:04 YD7VNH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:05 YD7DFN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:06 YB6NE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:06 YF5TEN/3 YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:07 DW9DDY YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
06/07/18 13:08 YB3BAR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:09 YC7BLA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:10 YD1EDE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:11 YD1TFM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:13 YC4AYM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:14 YD2EAA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:14 YB1AM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:21 YB8IBD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:31 4E1EEE YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
06/07/18 13:32 YB9GV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:32 YG9DSW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:32 9W6VCL YB50IARU SSB 59 59 40m East malaysia
06/07/18 13:33 YD1WCK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:33 YC9CT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:34 DW9BIG YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
06/07/18 13:34 YC3GER YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:35 9A7XRH YB50IARU SSB 59 59 40m Croatia
06/07/18 13:36 YC3TNI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:36 YC8PB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:36 YB8QI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:36 DS2CYI YB50IARU SSB 59 59 40m South korea
06/07/18 13:37 YC1CMJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:37 YD9ERE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:38 YB2CPO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:38 YD9ED YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:38 YC2VW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:39 YC0MRU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:39 YC1FEO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:40 YD1XAN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:40 YD3BGM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:41 YC3LKU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:41 YD0RLX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:41 YB3ZCR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:42 YC1OOY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:42 YB4KQL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:42 YC9BOD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:43 YF4IFT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:43 YF3CXB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:44 YD1KDE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:44 YC1APD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:44 YB1WZA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:44 YD1KRB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:45 YG9BMX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:45 YD1NQY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:46 YC2VOC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:46 YD9BLN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:46 YB8SFE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:47 YD1DBU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:47 YD8TA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:48 YC1GDF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:48 YD7ITF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:48 YD1BFL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:49 YG3DQV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:49 YD7JLI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:49 YE8SBS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:50 YC1JYO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:50 YD1CZH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:51 YB1SA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:51 YC1MAE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:52 YD1CWO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:52 YC1EJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:53 YC1ZAI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:53 YC7UAH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 13:54 YC3XRH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
06/07/18 14:12 RT7L YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
06/07/18 14:13 UY5QJ YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
06/07/18 14:13 DL2LDE YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:14 OH6RX YB50IARU SSB 59 59 20m Finland
06/07/18 14:15 YO7MPD YB50IARU SSB 59 59 20m Romania
06/07/18 14:15 R9SY YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
06/07/18 14:16 DK1VP YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:16 BV1EP YB50IARU SSB 59 59 20m Taiwan
06/07/18 14:16 LA6HHA YB50IARU SSB 59 59 20m Norway
06/07/18 14:17 R7FT YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
06/07/18 14:17 RK3AF YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:18 OK1MON YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
06/07/18 14:18 UA1ODM YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:18 IT9YHR YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
06/07/18 14:19 UA1ODM YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:19 A41PG YB50IARU SSB 59 59 20m Oman
06/07/18 14:20 SV9JI YB50IARU SSB 59 59 20m Crete
06/07/18 14:20 CT1DNU YB50IARU SSB 59 59 20m Portugal
06/07/18 14:21 US1IL YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
06/07/18 14:21 DL6CM YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:22 R2DLZ YB50IARU SSB 59 59 20m Kaliningrad
06/07/18 14:22 4Z5IX YB50IARU SSB 59 59 20m Israel
06/07/18 14:22 HA8EK YB50IARU SSB 59 59 20m Hungary
06/07/18 14:23 OK1JPO YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
06/07/18 14:23 JA1CZI YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
06/07/18 14:24 S57T YB50IARU SSB 59 59 20m Slovenia
06/07/18 14:24 UA1ADZ YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:24 SV7BOY YB50IARU SSB 59 59 20m Greece
06/07/18 14:25 RA4FVG YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:25 OK2BS YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
06/07/18 14:25 R1AJ YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:26 R4WF YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:26 DK8MZ YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:27 IT9BUN YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
06/07/18 14:27 DL3AWB YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:28 RA3AHN YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:28 DL3AWB YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:29 IW3IBN YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
06/07/18 14:29 RU9ST YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
06/07/18 14:30 IW5OKR YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
06/07/18 14:30 PA5X YB50IARU SSB 59 59 20m Netherlands
06/07/18 14:30 SP5AST YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
06/07/18 14:31 YB4GWA YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
06/07/18 14:31 IV3MPI YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
06/07/18 14:31 R7GM YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
06/07/18 14:32 SV0GU YB50IARU SSB 59 59 20m Greece
06/07/18 14:33 RA4FFV YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:33 ON7LO YB50IARU SSB 59 59 20m Belgium
06/07/18 14:33 IZ5IOS YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
06/07/18 14:34 RA3ZH YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:34 RV1GN YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:35 LZ1NAT YB50IARU SSB 59 59 20m Bulgaria
06/07/18 14:35 RK6CI YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:35 RU6LC YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:36 DG8NCY YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:36 SA7AHC YB50IARU SSB 59 59 20m Sweden
06/07/18 14:36 LZ5RD YB50IARU SSB 59 59 20m Bulgaria
06/07/18 14:37 RU4CT YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:38 IK0ZMK YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
06/07/18 14:38 CT1DYH YB50IARU SSB 59 59 20m Portugal
06/07/18 14:39 RN3ZU YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:40 R4RQ YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:40 DJ4POT YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
06/07/18 14:42 OK1KVR YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
06/07/18 14:43 R3EB YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
06/07/18 14:44 SQ8PIW YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
07/07/18 09:43 DX9EVM YB50IARU SSB 59 59 17m Philippines
07/07/18 09:47 DV9CA YB50IARU SSB 59 59 17m Philippines
07/07/18 09:56 JA6RCH YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
07/07/18 10:00 JA3QNI YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
07/07/18 10:08 JA1GVM YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
07/07/18 10:08 JA1CZI YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
07/07/18 10:09 JA1AZW YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
07/07/18 10:11 JH1IED YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
07/07/18 10:18 JF1HQI YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
07/07/18 10:30 JR2KDN YB50IARU SSB 59 59 17m Japan
09/07/18 09:56 YB8BUW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 09:58 YD1DUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 09:59 YB2URA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:00 YC2XMR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:00 YD9VIZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:01 YB7BPI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:01 YG9EFI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:01 YC2GV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:02 YD8CPZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:02 YG9WAM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:02 YB8HB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:03 YD1GIE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:03 YB9MKF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:04 YB8LAJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:04 YB4ZNA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:05 YD9ND YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:05 YC8VRS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:06 YG8HYV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:06 YD1IED YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:07 YD2MBO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:07 YB9ZL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:08 YC2ZBD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:08 YD2SLF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:09 YB4ZM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:09 YC9MJA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:10 YC9ZLA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:13 YB8UTI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:13 YB8SB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:14 YB2TS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:14 YB7HE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:15 YC3XRY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:15 YC4ZMS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:16 YF9CDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:16 YC8ZLB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:16 YC7ZHF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:17 YC1ZBK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:17 YD8LRP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:17 YC7UAH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:18 YG2UFF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:19 YC3LKU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:19 YC0SAS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:20 YD1GLC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:20 YD7MKS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:20 YD1LBS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:21 YD7YDB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:22 YC9MLA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:22 YB7YIB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:23 YC3MOR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:23 YF3WIL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:24 YD1BQF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:24 YB1BAX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:25 YC9MX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:25 YD8JES YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:25 YD9NBP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:26 YD8RH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:26 YC4KAR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:26 YB7BIM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:27 YC9BOD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:27 YC0PJF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:28 YG9DFK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:28 YD1GFD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:28 YD1ADK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:29 YC1KK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:29 YD8MKA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:30 YG3EOY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:30 YE8SA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:30 YD8MII YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:31 YD8MJG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:32 YB3AK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:32 YE8SSS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:33 YE1JV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:34 YB9QP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:35 YD2HDR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:35 YB2ERL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:35 YC1BAY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:36 JH1RFZ YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
09/07/18 10:36 YG3DGQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:36 YD1IFR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:37 YD4FTD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:37 YC9LQC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:38 YD9WID YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:39 YF7RIX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:40 YD7LTE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:40 YD0NHG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:41 YC8LZA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:41 YD4TLS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:42 YC9SNO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:42 YB9RWX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:43 YD9QA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:43 YE8QR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:43 YB8OAR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:44 YD7YGR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:44 YD9TBY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:44 YF8SON YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:45 JA5WU YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
09/07/18 10:45 YB1AS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:46 YG0EDY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:46 YG9XTM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:47 YB7YES YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:47 YC9WZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:47 YD9RD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:48 YD0SPN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:48 YG9XOQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:49 YB8ASY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:50 YB8MGY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:51 YG3BRF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:51 YD9KX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:52 YC9ZVX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:53 YC9UP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:53 YB8CYM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:54 YC8ZMI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:55 YC2EMR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:55 YB0ZZA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:55 YB7LPM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:56 YC7VVT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:56 YC9MJA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:56 YD9BSB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:57 YD7UOK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:58 YD0ODC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:58 YC7VK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:59 YD7ULO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:59 YF4ICC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 10:59 YB0PDZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:00 YC9RE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:00 YD5DVI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:00 YD3LCE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:01 YD7YCO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:01 YF8ZUL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:02 YB3ECL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:02 YD8FEE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:02 YC7ZUE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:03 YC9VWM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:03 YC9ZVA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:03 YF8BIM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:04 YB8PTZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:04 YF8RAZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:04 YB1LBW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:05 YC8DDU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:05 YG9CMM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:06 YG9XOV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:06 YD9VWM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:06 YD5KVV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:07 YB8CP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:07 YC7YEO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:07 YB1HDR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:08 YD1JQC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:08 YB8CS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:08 YC9VQO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:09 YC1DO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:09 YF5TPC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:10 YC1ELP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:10 YC8APA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:10 YB2MM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:11 YC9VWO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:12 JA3KKE YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
09/07/18 11:12 YC9VWQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:13 YC1CNY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:14 YC8KYW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:14 YD8FAC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:14 YF8TAX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:15 YD9VQO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:17 9W2LNR YB50IARU SSB 59 59 40m West malaysia
09/07/18 11:17 YB9YBB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:18 YC9XHN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:18 YD8GCV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:19 YD3NN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:20 YC8ZAK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:20 YF8ZAC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:21 YD7IPG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:22 YD7UBK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:24 YB8QI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:25 YC8UM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:26 YC8SHY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
09/07/18 11:27 YB8ZQC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:41 YC9CJJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:42 YE8QR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:42 YF8BS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:43 YC9KQB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:44 YB3ECL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:44 YC7BYH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:44 YD1ERE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:45 JL1WPQ YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
11/07/18 11:45 YD9FML YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:45 YD9BSB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:46 YG9EFI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:46 JA6IDJ YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
11/07/18 11:46 YD1DJO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:47 YC8CYT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:47 YD2EAA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:48 YC8HBN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:48 JH6RON YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
11/07/18 11:49 YD1CDS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:50 DW1VVZ YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
11/07/18 11:50 YD1BQF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:52 BX6ABC YB50IARU SSB 59 59 40m Taiwan
11/07/18 11:53 YC1BDK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:53 YF9CDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:54 YC9BIH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:54 YD1ETT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:54 YE8SA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:55 YC9CEF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:55 YB3GBY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:56 YB9YFT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:56 YC7IGW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:57 YD9BW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:57 YD2POP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:58 YD9ERE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:58 YC3IMS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:59 YF1LGF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 11:59 YD1DBU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:00 YD9TKY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:01 YB1AM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:01 YD1LRG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:02 JA6RCH YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
11/07/18 12:02 YB0OKR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:02 YB7XYO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:03 YB2BBZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:03 YC2CAB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:04 YD1UKE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:05 YC7BFP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:06 YB3FLC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:06 YD9CHZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:07 YC1DCW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:07 YC0PJG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:08 YD0RWL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:08 YG3DKB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:09 YE8RRB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:10 YC3PUN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:10 YB4MDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:11 YG1LAW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:11 YD7DFA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:12 YD7YDB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 12:12 YB5TPC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
11/07/18 13:02 VU2YK YB50IARU SSB 59 59 20m India
11/07/18 13:02 RK7C YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:03 JL1WPQ YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
11/07/18 13:03 RK1PWA YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:04 YO7MPD YB50IARU SSB 59 59 20m Romania
11/07/18 13:04 JA7HYS YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
11/07/18 13:05 RK3AW YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:06 DJ6NI YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
11/07/18 13:06 IZ2NBD YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
11/07/18 13:07 BG9DOL YB50IARU SSB 59 59 20m China
11/07/18 13:07 RU9S YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:07 IK8IPL YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
11/07/18 13:09 UA1OIW YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:09 UR5ZW YB50IARU SSB 59 59 20m Ukraine
11/07/18 13:09 HL2CFY YB50IARU SSB 59 59 20m South korea
11/07/18 13:10 R2ZM YB50IARU SSB 59 59 20m Kaliningrad
11/07/18 13:10 LZ1FH YB50IARU SSB 59 59 20m Bulgaria
11/07/18 13:11 PD2T YB50IARU SSB 59 59 20m Netherlands
11/07/18 13:11 R5UAZ YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:11 RN6AT YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:12 R9JR YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:12 RW4PU YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:12 RC9J YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:13 ER18FIFA YB50IARU SSB 59 59 20m Moldova
11/07/18 13:13 R2DW YB50IARU SSB 59 59 20m Kaliningrad
11/07/18 13:13 R9UBT YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:13 RY0A YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:14 RX9WN YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:15 UA9JRN YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:15 RD1AH YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:16 DG9SEH YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
11/07/18 13:17 OK2PEM YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
11/07/18 13:18 DJ7AW YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
11/07/18 13:19 RA0SBY YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:19 ON8PU YB50IARU SSB 59 59 20m Belgium
11/07/18 13:20 RA0BZ YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:21 LA1NG YB50IARU SSB 59 59 20m Norway
11/07/18 13:21 R3PC YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:22 JA6RCH YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
11/07/18 13:24 R7DI YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:24 VU3BUN YB50IARU SSB 59 59 20m India
11/07/18 13:25 SP9WZO YB50IARU SSB 59 59 20m Poland
11/07/18 13:26 HL1ZIX YB50IARU SSB 59 59 20m South korea
11/07/18 13:26 OE3FQR YB50IARU SSB 59 59 20m Austria
11/07/18 13:27 RU6K YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:27 IT9ZZO YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
11/07/18 13:28 IW7DHC YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
11/07/18 13:29 JA0DAI YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
11/07/18 13:30 JA1AZW YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
11/07/18 13:30 UA0SE YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:30 JS6NYO YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
11/07/18 13:31 9A7R YB50IARU SSB 59 59 20m Croatia
11/07/18 13:32 LZ1XN YB50IARU SSB 59 59 20m Bulgaria
11/07/18 13:33 RA4CX YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:33 DC0KK YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
11/07/18 13:33 R0AEQ YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:34 UN7TZ YB50IARU SSB 59 59 20m Kazakhstan
11/07/18 13:34 UN7DCL YB50IARU SSB 59 59 20m Kazakhstan
11/07/18 13:35 YB6DE YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
11/07/18 13:36 F6AJA YB50IARU SSB 59 59 20m France
11/07/18 13:37 BG7BES YB50IARU SSB 59 59 20m China
11/07/18 13:38 DL8SDC YB50IARU SSB 59 59 20m Germany
11/07/18 13:38 EA3IBV YB50IARU SSB 59 59 20m Spain
11/07/18 13:39 RA4CL YB50IARU SSB 59 59 20m European russia
11/07/18 13:40 EA7TR YB50IARU SSB 59 59 20m Spain
11/07/18 13:41 IW2EDU YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
11/07/18 13:42 F8DJU YB50IARU SSB 59 59 20m France
11/07/18 13:42 IK2TDR YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
11/07/18 13:43 RQ9O YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
11/07/18 13:46 IZ6ERS YB50IARU SSB 59 59 20m Italy
22/07/18 01:39 JR4GPA YB50IARU CW 599 599 15m Japan
22/07/18 01:41 JR6RLV YB50IARU CW 599 599 15m Japan
22/07/18 01:55 RU9US YB50IARU CW 599 599 15m Asiatic russia
22/07/18 01:58 JA7FFN YB50IARU CW 599 599 15m Japan
22/07/18 02:00 JA1VRY YB50IARU CW 599 599 15m Japan
22/07/18 03:49 RU4WM YB50IARU CW 599 599 20m European russia
22/07/18 06:39 BG7DOD/M YB50IARU CW 599 599 20m China
22/07/18 06:58 HS1JZT YB50IARU CW 599 599 20m Thailand
22/07/18 06:59 JF0POA YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 07:00 JA2QCX YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 07:01 DJ5VB YB50IARU CW 599 599 20m Germany
22/07/18 07:02 JA8GAK YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 07:03 UA3SKV YB50IARU CW 599 599 20m European russia
22/07/18 07:04 UR5E YB50IARU CW 599 599 20m Ukraine
22/07/18 07:04 JE1JNJ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 07:05 HL1ZP YB50IARU CW 599 599 20m South korea
22/07/18 07:06 HS7JEN YB50IARU CW 599 599 20m Thailand
22/07/18 07:13 YC6IUP YB50IARU CW 599 599 20m Indonesia
22/07/18 07:20 UA3GAF YB50IARU CW 599 599 20m European russia
22/07/18 07:23 JH1GTR YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 07:24 UA0LDY YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
22/07/18 07:40 JA7GUT YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 08:32 R0LM YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
22/07/18 08:32 BD7MQ YB50IARU CW 599 599 20m China
22/07/18 08:32 RD0F YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
22/07/18 08:34 UK8IF YB50IARU CW 599 599 20m Uzbekistan
22/07/18 08:36 BI3OTB YB50IARU CW 599 599 20m China
22/07/18 09:17 N2JNR YB50IARU CW 599 599 20m United states
22/07/18 09:22 JI1CFD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 09:23 JE1PMQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 09:23 JA1CQD YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 09:23 JL4CVG YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 09:24 7N4IJT YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 09:28 JA7BZU YB50IARU CW 599 599 20m Japan
22/07/18 10:05 BH9BCK YB50IARU CW 599 599 20m China
22/07/18 10:07 BH6IZC/QRP YB50IARU CW 599 599 20m China
22/07/18 11:13 JA4DNC YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:20 UA0LDY YB50IARU CW 599 599 40m Asiatic russia
22/07/18 11:21 JH7GZF YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:21 WR3Y YB50IARU CW 599 599 40m United states
22/07/18 11:22 JH7SSY YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:22 JH7IQQ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:23 W5MHZ YB50IARU CW 599 599 40m United states
22/07/18 11:24 JA1KZP YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:25 JH6FUI YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:25 JA3HZT YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:25 JA0GQV YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:27 JO3OER YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:28 JL7CTR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:28 JL1VAL YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:29 JA7CVL YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:30 N7XM YB50IARU CW 599 599 40m United states
22/07/18 11:31 JK1GKG YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:32 JM7GTK YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:32 JA3HBC YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:50 JH1IED YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:51 JL4CVG YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:51 JA1TBA YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:53 JA3HTE YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:54 JL2LPX YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:56 JH1USR YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:58 JA6UKY YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 11:59 KA7T YB50IARU CW 599 599 40m United states
22/07/18 12:22 JH2BAX YB50IARU CW 599 599 40m Japan
22/07/18 12:24 JJ1AXL YB50IARU CW 599 599 40m Japan
27/07/18 09:56 RX4CD YB50IARU CW 599 599 20m European russia
27/07/18 09:57 JA1BOK YB50IARU CW 599 599 20m Japan
27/07/18 09:59 JF3GFH/1 YB50IARU CW 599 599 20m Japan
27/07/18 09:59 JA0CXQ YB50IARU CW 599 599 20m Japan
27/07/18 10:01 JA7KPE YB50IARU CW 599 599 20m Japan
27/07/18 11:36 DL5JAN YB50IARU CW 599 599 17m Germany
27/07/18 11:38 AA6XX YB50IARU CW 599 599 40m United states
27/07/18 11:38 JH6RON YB50IARU CW 599 599 40m Japan
27/07/18 11:39 W5IZ YB50IARU CW 599 599 40m United states
27/07/18 11:42 YC1JCD YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
27/07/18 11:43 JA2LRQ YB50IARU CW 599 599 40m Japan
27/07/18 11:47 HB9JOE YB50IARU CW 599 599 17m Switzerland
27/07/18 11:47 HS0ZBS YB50IARU CW 599 599 17m Thailand
27/07/18 11:48 YG9DFN YB50IARU CW 599 599 40m Indonesia
27/07/18 11:48 UA6HV YB50IARU CW 599 599 17m European russia
27/07/18 11:50 BG4GOV YB50IARU CW 599 599 40m China
29/07/18 13:44 R9JBN YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
29/07/18 13:45 UD0A YB50IARU CW 599 599 20m Asiatic russia
29/07/18 13:47 N9RU YB50IARU CW 599 599 20m United states
25/08/18 08:19 YB8UTI YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
25/08/18 08:28 YB9YKI YB50IARU SSB 59 59 20m Indonesia
25/08/18 08:43 JH2NMH YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
25/08/18 09:00 JA2CEJ YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
25/08/18 09:09 YG9DFN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:09 OL1ZIX YB50IARU SSB 59 59 20m Czech republic
25/08/18 09:11 YD7YDB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:11 JN1FRL YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
25/08/18 09:12 YC1OHE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:13 YC0SAS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:14 JE1CPB YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
25/08/18 09:14 YB8ROP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:15 YC9LHO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:15 YC9OBQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:16 YC9OAU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:17 YC9LQC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:17 DS4DRE YB50IARU SSB 59 59 20m South korea
25/08/18 09:17 YD9LHM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:19 YC9OBS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:19 YD9NRP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:20 YB3BBF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:20 YC1ANS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:21 YD1EYF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:23 YC3LKU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:25 YB8QF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:31 YD8TA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:31 YB8UTI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:32 YC1EID YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:33 YD3YSF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:34 YC8SHY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:35 YC9XHN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:36 YC1CLS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:37 YG7ODA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:39 YD1ECH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:40 YC1HT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:41 YC1GXA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:42 YF7RIX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:42 YC7OCS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:43 YC1OOY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:44 YD1GDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:44 YG2UFF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:45 YD1DVD YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:46 YD3DOC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:46 YD1DAH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:48 9W6AJA YB50IARU SSB 59 59 40m East malaysia
25/08/18 09:48 YC2HPO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:49 YC1HBO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:49 YC1HSC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:49 YG9BEL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:50 YC3IMS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:50 YC8BJK/9 YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:51 YC1CMJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:52 YD2DUC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:52 VK3HJ YB50IARU SSB 59 59 40m Australia
25/08/18 09:54 YG9WAM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:54 YB1SNS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:55 YD7DGC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:56 YC3KAS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:58 YB8TDK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:58 YD1EVL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:59 YC7CSE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 09:59 YD1ATI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:00 YD2JEZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:00 YC7DBO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:01 YF8UQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:02 R9UGE YB50IARU SSB 59 59 20m Asiatic russia
25/08/18 10:02 YC2VOC YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:02 YG4IKE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:02 YF9CDL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:03 YC2BBP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:03 YC1KEW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:06 JO3WHB YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
25/08/18 10:10 YB8QI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:14 JR2KDN YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
25/08/18 10:20 YG3DBH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:21 JF1QZJ YB50IARU SSB 59 59 20m Japan
25/08/18 10:21 YD0RFK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:21 YD2DPK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:22 YG0ROY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:22 YB1NCR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:23 YD1LRG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:25 YB0JWV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:25 YC3LKN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:25 YC9WLK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:26 YD8AKS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:27 DW6XCY YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
25/08/18 10:27 YE3WIL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:28 YG3DQM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:28 YD1HJW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:29 YB7BIM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:30 YB0OKR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:30 YB7AM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:31 YB0KTT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:31 YC3GJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:32 YC2VW YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:32 YB9MJA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:32 YC0MFT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:33 YG3CPY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:33 YD3RP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:35 YG3DBR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:36 YC2XDU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:36 YD2YEK YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:37 YD2LSH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:38 YG4IKJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:39 YC2CTE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:39 YD2SCH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:40 YD3URH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:40 YC1MAE YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:41 YF3CFO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:41 YB1COY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:42 YD1IDB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:43 YD1WAT YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:43 YG3EHV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:44 YC2CUS YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:44 YC3KUM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:44 YC2DMH YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:45 YC6UAF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:45 YB1UUU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:46 YG3CGJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:46 YC1GJL YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:46 YC1RDX YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:47 YD2FDA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:48 YC8ES YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:48 YC7DDU YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:49 YG9CMM YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:49 YD7DHF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:50 YD7BEB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:51 YC1BAY YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:51 YD8HFQ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:52 YB9IAN YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:53 YE7NOR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:53 YD0SIO YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:54 YD8AZZ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:54 YD9KES YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:55 JH7XVB YB50IARU SSB 59 59 40m Japan
25/08/18 10:56 DW9BIG YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines
25/08/18 10:57 YD1KCP YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 10:59 9W6PJM YB50IARU SSB 59 59 40m East malaysia
25/08/18 11:00 YD3PRG YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 11:01 YD1NXR YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 11:02 YC9JOB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 11:05 YE8TPA YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 11:06 YB3PBF YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 11:07 YC9IWJ YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 11:10 YC8RVI YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 12:14 YG8HYV YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 12:15 YG3DKB YB50IARU SSB 59 59 40m Indonesia
25/08/18 12:16 DU1PCX YB50IARU SSB 59 59 40m Philippines<