The IARU Region 3 - 50th Anniversary International Amateur Radio Union
Region 3 (Asia Pacific Region)

Station Summary Detail

Date Time Call Station Mode Sent Recv Band Country
12/05/18 12:13 HL50IARU KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 12:19 8J7HCB/7 KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:19 N7XM KARL CW 599 599 40m United states
12/05/18 12:20 JA7ARW KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:21 JA7JOR KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:22 JR7ROQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:22 RU9US KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 12:25 JQ1QGM KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:26 JH0BBA KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:27 JA3HC KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:27 JH1NXU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:28 W7SW KARL CW 599 599 40m United states
12/05/18 12:30 JA1OJA KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:31 JF2DJK KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:31 JS2CZT KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:32 UA0UR KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 12:32 JJ2SQJ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:33 JA8QO KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:33 JR9NVB KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:34 JA0ARF KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:38 JE2CPI KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:39 JL1CGT KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:40 UA0JFG KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 12:41 RW4YA/9 KARL CW 599 599 40m European russia
12/05/18 12:41 JN1VSI KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:42 JH1RUU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:43 JS2AZO KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:43 JA8LLL KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:44 JA7KQC KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:45 BI3NTC KARL CW 599 599 40m China
12/05/18 12:46 JA1KUU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:48 JK1PWQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:49 JA1LHH KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:52 JR1NKN KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:53 JK8CEE KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:54 JA0GSG KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:54 JH8WGT KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:55 HL5QY KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 12:56 JA7GNX KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 12:59 DS5CJE KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:00 JA3WGE KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:01 JR6CSY KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:02 DS1CGK KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:03 JI1RFB KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:04 JA5NCK KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:04 JL7CTR KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:05 JH3BRU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:05 W8MC KARL CW 599 599 40m United states
12/05/18 13:06 JN2NOU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:07 HL1VAU KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:08 DS3BNU KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:09 JE2SOY KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:10 JA2SCL KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:11 JN1NOP KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:11 JE3GNN KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:12 JR4GPA KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:12 JR8XXQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:13 JE2HCJ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:13 JR3AAZ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:14 JR0BQD KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:15 DS5TOS KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:16 JH7QLR KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:16 JH5PXJ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:17 JA1IHD KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:18 JR2YIH KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:18 JH1IED KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:19 RW0LK KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 13:20 JA3EA KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:22 DS3EXX KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:22 JA6YE KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:23 JR3XUH KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:24 JG5UWK KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:24 JA4KEX KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:25 R0LFR KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 13:25 JA7DSQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:26 NU7J KARL CW 599 599 40m United states
12/05/18 13:26 K6YK KARL CW 599 599 40m United states
12/05/18 13:27 WC6DX KARL CW 599 599 40m United states
12/05/18 13:28 JI6DMN KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:28 JR7BVQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:29 JA7ODY KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:29 JI3KHV KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:30 JA4XW KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:30 JF2VAX KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:31 JE6SYH KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:32 JR1WYW KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:32 HL5NBM KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:33 JH7FUI KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:34 JH7SSY KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:35 JK1GOK KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:36 JA1MVQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:37 JH3FCF KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:37 JE0HUR KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:37 JF3EIG KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:38 JH1APE KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:39 JE6KLH KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:39 JA4MAU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:40 JH0ROS/1 KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:41 JA6GAO KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:42 JH1USR KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:42 JA2HYD KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:43 JR2WLQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:43 UA0LAL KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 13:44 JR3QLC KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:44 JI1ICF KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:45 JA0EBV KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:46 JA0DAI KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:47 JA4EZA KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:47 7K4OIV KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:47 JA2BIV KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:48 R8US KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 13:49 HL2KV KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:49 JG3PTB KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:50 JA1CRJ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:50 JH8OCV KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:51 JH3KCG KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:52 DS3OMA KARL CW 599 599 40m South korea
12/05/18 13:53 JF2ERH KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:53 JH4PUS KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:54 7M4HIC KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:55 JH9FCP KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:55 JA1BOQ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:57 7L3EBJ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:58 JK1PHL KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:59 JM1IQX KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 13:59 JJ0DRC KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 14:00 BH6KOK KARL CW 599 599 40m China
12/05/18 14:00 JG1XLZ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:25 JA9AVU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:26 JE2EHP KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:26 JI1FXS KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:27 JR3VXR KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:27 JG1ULT KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:28 JA5WIO KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:28 JA5CEX KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:29 OK2RZ KARL CW 599 599 40m Czech republic
12/05/18 20:29 JA1SKE KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:29 JJ1VFE KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:30 JA7RQK KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:30 JA8GAK KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:31 JA2ITK KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:32 OM3CND KARL CW 599 599 40m Slovakia
12/05/18 20:33 9A7W KARL CW 599 599 40m Croatia
12/05/18 20:34 JF2WME KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:34 JF1UVJ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:34 JE2DZC KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:35 JA4DND KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:36 JF2UPM KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:36 JH8SLS KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:37 JO7KMB KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:37 JA0CVC KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:38 JR1UFN KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:38 JH1SJN KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:38 JG2KJU KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:39 HA3OK KARL CW 599 599 40m Hungary
12/05/18 20:40 HA6VH KARL CW 599 599 40m Hungary
12/05/18 20:41 HA8TP KARL CW 599 599 40m Hungary
12/05/18 20:42 UX5UW KARL CW 599 599 40m Ukraine
12/05/18 20:43 OM8ON KARL CW 599 599 40m Slovakia
12/05/18 20:45 OH4MFA KARL CW 599 599 40m Finland
12/05/18 20:45 RA1CE KARL CW 599 599 40m European russia
12/05/18 20:46 JH2JFM KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:46 JG3WJN KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:47 E77E KARL CW 599 599 40m Bosnia-herzegovina
12/05/18 20:47 JR1VJH KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:48 JF1LMB KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:49 JG2RFJ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:49 JA9IWR KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:50 EU1WW KARL CW 599 599 40m Belarus
12/05/18 20:51 JL2AQE KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:52 JR7KSZ KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:52 JA2KKA KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:53 JR2KDN KARL CW 599 599 40m Japan
12/05/18 20:54 OK4RQ KARL CW 599 599 40m Czech republic
12/05/18 20:55 UA0FDD KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
12/05/18 20:56 JR3IXB KARL CW 599 599 40m Japan
16/05/18 21:54 JE1WBA KARL CW 599 599 40m Japan
16/05/18 21:54 JJ3JJL KARL CW 599 599 40m Japan
16/05/18 21:55 UA0LDW KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
16/05/18 21:56 BH4TYL KARL CW 599 599 40m China
16/05/18 21:56 JA3WFG KARL CW 599 599 40m Japan
16/05/18 21:57 JA6FOF KARL CW 599 599 40m Japan
16/05/18 22:04 JA1GFH KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:26 JR3KQJ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:26 JA3HBC KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:26 JA3AVO KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:27 JA1UQA KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:27 JH0ESK KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:28 JE6HID KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:28 JA5JFB KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:29 JF2MVI KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:29 JA2LMY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:30 JF2DND KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:30 JA3LXY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:30 JA6BDB KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:31 JH7XRG KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:31 JA6FFK KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:32 7N2JFU KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:32 JA7TZP KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:33 JA2FNY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:33 JA2DKX KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:34 JA2RAT KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:34 KA1R KARL CW 599 599 40m United states
17/05/18 10:35 JR1KAG KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:35 JI1LNR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:36 JA8FXO KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:36 JA7EHT KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:37 JA7FFN KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:38 JF7XKY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:39 JH1WFS KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:39 JE8KDQ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:41 JA9BGL KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:41 JA9DGI KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:41 JP3KCX KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:42 JA9TOZ/1 KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:43 JA5QJX/0 KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:44 JH1SOD KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:44 JA1BWD KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:45 JG3LGD KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:46 JA7BEW KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:47 JA7AVG KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:47 JE6EFG KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:47 JA2KIY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:48 JA6GPR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:49 JA2ETR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:49 JA3PNN KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:50 JH2XQY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:51 JA5OP KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:51 JA4NQD KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:51 JH0OXS KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:52 JA5BMM KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:52 JA7WMO KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:53 JL1XVZ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:53 UA0LDY KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
17/05/18 10:55 JH4UCM KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:56 JI2NNJ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:56 JA5NSR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:57 RW4YA/9 KARL CW 599 599 40m European russia
17/05/18 10:58 JA0GZZ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 10:58 JH1CMW KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:00 RW9US KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
17/05/18 11:01 JA0ARF KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:04 JF7SAR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:04 JA3FSV KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:05 JH1URJ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:06 JA2IFW KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:06 JA3ARP KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:07 JA0GJJ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:07 JK3NSD KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:08 JE7YUB KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:09 JF1GTE/6 KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:10 JF2DJK KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:10 JA0PAS KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:11 JP1UYC KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:14 VK4AXM KARL CW 599 599 40m Australia
17/05/18 11:14 JL3RNZ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:15 JA1FVJ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:16 JA6FFO KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:16 JH4EYD KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:17 JA5FMP KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:18 JA8LP KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:18 JS1BKR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:19 N5ZN KARL CW 599 599 40m United states
17/05/18 11:19 JA9AIH KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:21 JA2ACR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:35 7L4FCN KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:36 BA4II KARL CW 599 599 40m China
17/05/18 11:36 JA1RVO KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:37 JF2WKE KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:38 DS0VR KARL CW 599 599 40m South korea
17/05/18 11:42 JH1FTL KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:42 JR4BFA KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:44 JI1BZN KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:45 JE7GDX KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:46 HL2AVS KARL CW 599 599 40m South korea
17/05/18 11:46 JA5ZL KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:48 JR1JGA KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:49 JA0NPQ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:50 JG2QPQ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:50 JL1QQA KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:51 DS1NSG KARL CW 599 599 40m South korea
17/05/18 11:52 JE1TRV KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:53 JG1RRH KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:53 JA4KRR KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:53 JR2UBS KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:55 JH4DHX/3 KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:56 JR0RBY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:56 JN3SAC KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:57 UA0IBO KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
17/05/18 11:58 JH6BMA KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 11:58 BX4AA KARL CW 599 599 40m Taiwan
17/05/18 11:59 JA1QJF KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:00 JA1LTJ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:00 JI2PNG KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:01 JA4SRG KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:01 JI6IDC KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:02 JH6LDY KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:02 JA0CXQ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:03 JH3DAA KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:03 JR8AMF KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:03 JH1UBK KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:04 RW0LK KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
17/05/18 12:04 JR2BYJ KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:05 HL2KIG KARL CW 599 599 40m South korea
17/05/18 12:06 JH0LQD KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:06 JS3OSI KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:07 JF3PLF KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:07 JA1XCZ/4 KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:08 JR1WYW KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:09 JA0HWF KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:09 JI3CWI KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:10 JA0GQV KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:10 JA4JY/3 KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:11 JF1OPO KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:27 R0CBS KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
17/05/18 12:28 JH5LYW KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:29 JA1KZP KARL CW 599 599 40m Japan
17/05/18 12:30 JA2KPV KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:38 JI1LNR KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:39 K5FOC KARL CW 599 599 40m United states
18/05/18 11:41 HL5BRP KARL CW 599 599 40m South korea
18/05/18 11:49 R0CM KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
18/05/18 11:50 JR6RMK KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:52 JH6ZHV KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:53 JE1QYI KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:53 JH6BMA KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:54 JH1PCE KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:55 YB1UUN KARL CW 599 599 40m Indonesia
18/05/18 11:56 JA7EHD KARL CW 599 599 40m Japan
18/05/18 11:56 HL2BQG KARL CW 599 599 40m South korea
18/05/18 11:59 RW4YA/9 KARL CW 599 599 40m European russia
20/05/18 07:48 HL1AEY KARL CW 599 599 40m South korea
20/05/18 07:50 JF3QWV KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 07:50 JN6ILN KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 07:51 BG2KON KARL CW 599 599 40m China
20/05/18 07:51 JR1XBQ/6 KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 07:52 BG2KJN KARL CW 599 599 40m China
20/05/18 07:52 JH8JYV KARL CW 599 599 20m Japan
20/05/18 07:53 8K1PAS KARL CW 599 599 20m Japan
20/05/18 07:53 HS3KWO KARL CW 599 599 20m Thailand
20/05/18 07:53 JA2KZW KARL CW 599 599 20m Japan
20/05/18 07:54 E30MWE KARL CW 599 599 20m Eritrea
20/05/18 07:54 JA1BPA KARL CW 599 599 20m Japan
20/05/18 08:16 JH1USR KARL CW 599 599 20m Japan
20/05/18 08:17 BG8TFN KARL CW 599 599 20m China
20/05/18 08:17 JR1WYW KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:17 JA4TUJ KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:18 JH2CMH KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:18 JA1OJA KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:19 JE6XRH/6 KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:19 JA2BHQ KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:19 JH1WHZ KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:22 JA2HT KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:23 JA7MMW KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:23 JG3RXZ KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:23 6K5ANI KARL CW 599 599 40m South korea
20/05/18 08:24 JK1NAF KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:24 JA4PMW KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:25 JA2ORW KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:25 JE3XNF KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:25 JL3CRS KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:25 JA7TRC KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:26 JR4GPA KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:26 6K5DOY KARL CW 599 599 40m South korea
20/05/18 08:27 JK1DZT KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:27 JA9PPC KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:27 JA1GLM KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:27 JA7GBS KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:28 JJ1PLS KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:28 JG3RXZ KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:28 JG3JWA KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:29 JH6INN KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:29 JP3PJZ/3 KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:29 JH1KMC KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:30 JA4DBY KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:30 JH0LME KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:31 JE1NZZ KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:31 JA4MRL KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:31 JI6OXK KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:31 JF1SEK KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:32 JA1DFP KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:32 JH6WWY KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:32 JA8BLY KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:33 JH6FUI KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:33 UA0LCW KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
20/05/18 08:33 JQ1PCX KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:34 JH1DJD KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:34 JO1NLN KARL CW 599 599 40m Japan
20/05/18 08:35 JH7IQQ KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:19 BI4JCM KARL CW 599 599 40m China
22/05/18 10:19 HL2WA KARL CW 599 599 40m South korea
22/05/18 10:19 JA7MBT KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:20 BH4TYL KARL CW 599 599 40m China
22/05/18 10:20 JH1CTV KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:20 BH4UTT KARL CW 599 599 40m China
22/05/18 10:21 JF6IUZ/6 KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:21 JE7NHB KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:21 JF1GVR KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:21 JI0WNB KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:22 K7TD KARL CW 599 599 40m United states
22/05/18 10:22 BG4TM KARL CW 599 599 40m China
22/05/18 10:22 JR6LUD KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:22 JA5PPR KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 10:23 JA7AXB KARL CW 599 599 40m Japan
22/05/18 13:40 JA4WWO/1 KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 00:48 JA6WVR KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 00:49 HL5FEI KARL CW 599 599 40m South korea
23/05/18 00:49 JA3MQY KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 00:49 6K5KRW KARL CW 599 599 40m South korea
23/05/18 00:49 JA3IEP KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 00:49 JO1XGD KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 00:50 JA0EOM KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 00:50 JA7HFG KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 00:50 HL5JZ KARL CW 599 599 40m South korea
23/05/18 06:10 JA4IAQ KARL CW 599 599 40m Japan
23/05/18 11:36 JF3EIG KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:37 JR8XXQ KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:37 JA5JFB KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:38 JH0OXS KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:38 JA6BDB KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:38 JE2EHB KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:39 JI1FOE KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:39 JH1EEB KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:39 JR3AAZ KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:40 JN1NOP KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:40 JH1QMX KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:40 JR1XPH KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:41 KH6DX KARL CW 599 599 80m United states
23/05/18 11:41 JA0GJJ KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:41 JH8GEU KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:42 JH1USR KARL CW 599 599 80m Japan
23/05/18 11:43 JG2KJU KARL CW 599 599 80m Japan
24/05/18 11:53 JP1KLR KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:54 JK1DZT KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:54 JF9QDW KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:55 BG6SNJ KARL CW 599 599 40m China
24/05/18 11:55 JA0CTW KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:56 JO1PGG KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:56 JA7DOV KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:56 JE1MGR KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:57 UA0CDO KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
24/05/18 11:57 JA2KGQ KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 11:58 JO3OEF KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 12:04 JA3OIO KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 12:04 JP1QEC KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 12:05 JA7KLX KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 12:05 JG3QPQ KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 12:16 JA7DOV KARL CW 599 599 40m Japan
24/05/18 12:43 DS1RLZ KARL CW 599 599 20m South korea
25/05/18 06:20 JF3QWV KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:20 JF3IMK KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:21 JH6SDG KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:21 DS4DBF KARL CW 599 599 40m South korea
25/05/18 06:22 JA7CCG KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:22 JA7IUX KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:22 JJ1DKI KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:23 JA7ABD KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:23 JA5QJD KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:23 JA9BAE KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:24 JR4CEH KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:24 JA4KRX KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:25 JH4CSP KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:25 JA4NIJ KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:25 JR3AOW KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:30 JA4UDN KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:32 JA2HT KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:32 JR4OFU KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:33 JA5NSR KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:33 JF1HVB KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:33 JR6LUD KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:34 JG2QPQ KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:34 JF4AYZ KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:34 JE6ADZ KARL CW 599 599 40m Japan
25/05/18 06:35 JA4RCC KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 09:28 KU6W KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 09:29 BG5JNT KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 09:29 D70LW KARL CW 599 599 20m South korea
26/05/18 09:30 JA3JND KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:31 JA1QIF KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:32 JH2KCE KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:32 JE6JZP KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:33 JE1RRK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:34 JR2WLQ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:35 YC1ZBB KARL CW 599 599 20m Indonesia
26/05/18 09:36 KU1CW KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 09:37 JA1VQO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:38 JO3PSJ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:38 JF1GZZ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:39 JF3IYW/2 KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:39 JQ3PPC KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:40 JN3SAC KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:40 NY6N KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 09:42 R4RR KARL CW 599 599 20m European russia
26/05/18 09:42 JA2KOG KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:43 7N4XTA KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:44 JA1ZGO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:44 JA2GHP KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:44 JA1GQC KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:45 JA3DAY KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:45 JL8TZJ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:46 RM0F KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 09:46 JA1AZR KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:47 JN3TSY KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:47 JR7DUT KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:48 JP3EXE KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:48 JG3LDD KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:49 JA6LCJ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:50 JS3EUV/1 KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:50 DS1AFL KARL CW 599 599 20m South korea
26/05/18 09:51 KI6RRN KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 09:52 VE7NY KARL CW 599 599 20m Canada
26/05/18 09:52 HL1LUA KARL CW 599 599 20m South korea
26/05/18 09:53 JR1CJD KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:54 JN4MMO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:55 JA3JOT KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:55 UA0UV KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 09:57 JM4KHC/7 KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 09:59 BH7JAF KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 10:00 JK8CEE KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:00 RM4F KARL CW 599 599 20m European russia
26/05/18 10:01 JR7ASO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:01 7N2SPK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:02 JA3YBK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:02 JH1FQW KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:02 R8US KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:04 JH2NYZ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:04 JF2VAX KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:06 HS8JWH KARL CW 599 599 20m Thailand
26/05/18 10:08 JA1CCH KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:09 JF2OZH KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:11 YB3IZK KARL CW 599 599 20m Indonesia
26/05/18 10:12 RM9I KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:12 JA2KVB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:13 JM2LEI KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:13 NA6O KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 10:14 JA3JM KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:15 ES5RR KARL CW 599 599 20m Estonia
26/05/18 10:16 RT9A KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:17 JH1FNU KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:19 JE6HCL KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:21 DS5USH KARL CW 599 599 20m South korea
26/05/18 10:22 RN9N KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:22 JA6FFK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:23 JF1KWG KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:24 JO3WHB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:24 JG2RZF KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:25 UA9LAO KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:25 JR2MIN KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:26 JH1WHZ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:27 JI3MJK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:29 NF6A KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 10:30 JH7UCD KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:30 JA6CM KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:31 JH6ANR KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:32 RA9YE KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:33 JA6BWB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:33 JH0EPI KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:34 JG2RFJ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:34 BD3MV KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 10:35 YL1S KARL CW 599 599 20m Latvia
26/05/18 10:38 RT9S KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:40 JA5QJX/0 KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:41 BG2QMO KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 10:42 R0JF KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:43 BA7QT KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 10:44 UA1AFT KARL CW 599 599 20m European russia
26/05/18 10:44 JA4MSM KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:45 JA1BJI KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:45 JA1IAZ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:45 RA9UAD KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:46 JA1GQL KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:48 R9MA KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:49 R9HAF KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 10:50 JA2AXB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:52 JA2QWN KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:53 JF2DST KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:53 JE1WBA KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:54 KH6LC KARL CW 599 599 20m Hawaii
26/05/18 10:54 YL2VW KARL CW 599 599 20m Latvia
26/05/18 10:56 JM1PIH KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:57 JA6FFO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 10:57 BG7OAJ KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 10:59 BG1VFD KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 11:00 BA3OM KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 11:02 OL3Z KARL CW 599 599 20m Czech republic
26/05/18 11:08 JH1EAQ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:09 JE2HCJ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:10 JA8KSW/1 KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:10 KU7T KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 11:12 JH1CTV KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:12 JG8NKJ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:13 BD1RCR KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:14 JA3JND KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:14 BD2SHV KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:15 JR3KQJ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:16 JE5JHZ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:17 JA4SRG KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:17 JG5DHX KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:18 JI1RSF KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:19 JE1PMQ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:19 HL5QY KARL CW 599 599 40m South korea
26/05/18 11:20 RU0LL KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
26/05/18 11:20 JR1JGA KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:21 JA4TEG KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:21 JE3VRJ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:22 JR3JFZ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:22 JR2PMT KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:23 JA5QYR KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:23 JA3AVO KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:24 JA7FFN KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:25 JK2VOC KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:26 JG2RZF KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:27 JS1IFK KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:27 JF1WNT KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:28 JA2KVB KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:29 JA1BJI KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:29 HL1LUA KARL CW 599 599 40m South korea
26/05/18 11:31 K6KW KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 11:32 KU6F KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 11:32 JA5FOP KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:33 DS1AFL KARL CW 599 599 40m South korea
26/05/18 11:34 JA6CVR KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:34 BG4HYK KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:36 JF2OHQ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:37 JA1DCK KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:38 JA6RIL KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:39 JR8CXW KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:40 JR1AIA KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:40 JH0BBA KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:41 JE1HRC KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:42 BG4GOV KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:42 BD3ND KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:43 WK7S KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 11:44 BY1CY KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:44 KC7V KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 11:45 JR3BOT KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:45 N6KN KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 11:46 BV1EK KARL CW 599 599 40m Taiwan
26/05/18 11:47 BH6IC KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:48 HL5YI KARL CW 599 599 40m South korea
26/05/18 11:48 BA7QT KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:49 AH2R KARL CW 599 599 40m Guam
26/05/18 11:50 JH0ROS/1 KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:51 JF3LOP KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:52 JA2HGY/1 KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:54 JA3VOV KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:55 7K1MAG/2 KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:55 BY3GA KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 11:57 JA2KOG KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:58 JP3BEE KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 11:58 JA3NCD KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:00 JA1WWH KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:01 UA0ACG KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
26/05/18 12:02 VE7GL KARL CW 599 599 40m Canada
26/05/18 12:02 JA2JWH KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:03 JH1DYV KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:04 BY8AC KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 12:04 JG5UWK KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:05 JE6HCL KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:06 KU6W KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 12:07 JJ1VFE KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:08 KE2VB KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 12:09 JK2RCP KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:09 JS3UDR KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:10 BD2RJ KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 12:10 JJ0WML KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:11 JA2XYO KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:12 4I1AGW KARL CW 599 599 40m Philippines
26/05/18 12:13 7K2PZG KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:14 JJ0PJD KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:14 8J7HCB KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:15 JH1HIC KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:17 UA0UY KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
26/05/18 12:17 JA0EKI KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:18 BH1RGL KARL CW 599 599 40m China
26/05/18 12:19 NX6T KARL CW 599 599 40m United states
26/05/18 12:19 JF7PHE KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:20 JA1KEV KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:22 JP1KLR KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 12:24 RW0UM KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
26/05/18 21:41 JH2CMH KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:41 JR2AWS KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:42 JQ1NGT KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:43 JE1CAC KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:45 JH1QDF KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:49 JO7KMB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:49 JH1CTV KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:50 OK2D KARL CW 599 599 20m Czech republic
26/05/18 21:51 JF3IYW/2 KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:51 7K4VPV KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:52 LY5W KARL CW 599 599 20m Lithuania
26/05/18 21:52 JH7IXX KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:53 OH5Z KARL CW 599 599 20m Finland
26/05/18 21:54 JA1AYO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:54 JA3AVO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:55 JE1NVD KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:56 JQ1HYB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:56 N6JV KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 21:56 JH1OLB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:57 JF1VVR KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:57 JA0AVI KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:58 YT5A KARL CW 599 599 20m Serbia
26/05/18 21:58 JJ0PJD KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:59 JE1GWO KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 21:59 JA3VOV KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:00 4D0B KARL CW 599 599 20m Philippines
26/05/18 22:01 JL8BEL KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:01 JA1PCM KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:02 JL3SZP KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:03 R0CD KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
26/05/18 22:03 JJ1VFE KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:05 JH2FXK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:06 JI3XOM/2 KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:07 JA8DJY KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:07 7J1ABD KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:08 JH9CEN KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:09 JH1VIG KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:10 JA2FXV KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:10 JH1RFM KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:11 VK7BO KARL CW 599 599 20m Australia
26/05/18 22:12 JA1AKL KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:13 JQ1CIV KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:15 JO3XCK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:16 JA8GAK KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:16 4E1A KARL CW 599 599 20m Philippines
26/05/18 22:17 BG1DX KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 22:18 JF3MYU KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:18 JA2CJE KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:19 JA9CWJ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:20 SP4JCQ KARL CW 599 599 20m Poland
26/05/18 22:21 UR7EC KARL CW 599 599 20m Ukraine
26/05/18 22:22 JH1VIX KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:24 JI3KIP KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:25 JE1RZR KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:25 JH1FSF KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:26 JF9JTS KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:28 BG4HYK KARL CW 599 599 20m China
26/05/18 22:29 JS3CTF KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:29 JH1HIC KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:30 JM1MTE KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:32 JL2TAW KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:32 JR2PMT KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:33 JM3ERL KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:33 JJ1PLS KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:35 JJ2YDV KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:38 JR8ECU KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:42 JA7BEW KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:43 JA1CP KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:46 7K1MAG/2 KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:48 JI7RRS KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:49 JH5HDA KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 22:53 JJ1RZG KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 22:56 6K5BXQ KARL CW 599 599 40m South korea
26/05/18 22:58 JH1FNU KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 22:58 JA6JNF KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 23:00 RT0O KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
26/05/18 23:02 JR1JCB KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 23:02 JK1HWQ KARL CW 599 599 40m Japan
26/05/18 23:09 JE7WBI KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:10 HG6N KARL CW 599 599 20m Hungary
26/05/18 23:11 W7RN KARL CW 599 599 20m United states
26/05/18 23:11 JP3BEE KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:11 JH8GEU KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:12 YT3X KARL CW 599 599 20m Serbia
26/05/18 23:13 JE4MHL KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:14 JJ3OIX KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:14 JA3XOG KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:16 JG5DHX KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:18 JI1FLB KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:18 JR3HZW KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:19 JA2KKA KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:21 JR7IWC KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:21 JJ0JML KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:24 JJ1CZR KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:25 JA3MAT KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:27 JN2AMD KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:27 JA5CBU KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:28 JH8CXW KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:28 JI1RXQ KARL CW 599 599 20m Japan
26/05/18 23:29 JA9EJG KARL CW 599 599 20m Japan
27/05/18 01:46 JA7GNX KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:46 JG3UVN KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:48 JO1KKD KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:48 HL5QY KARL CW 599 599 30m South korea
27/05/18 01:50 JA1FNA KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:51 JA4DBY KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:51 JA9ARC KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:52 HL1BRU KARL CW 599 599 30m South korea
27/05/18 01:52 JH1LPZ KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:53 JA2ORW KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:53 JA9VCO KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:54 JH7CVM KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:54 JH2GSW KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:55 JA2HYD KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:55 JL4WYY KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:55 JJ1CZR KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:56 JE8CRA KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:57 JH4ADV KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:57 JR0WZR KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:57 JH9DRX KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:58 JK1GKG KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:58 JA0CXQ KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:58 JH4KVO KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:59 JA7WMO KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 01:59 JA1XFA KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:00 JA8BP KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:01 JI0WNB KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:01 JA1CRJ KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:02 JL3CRS KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:02 JA4TUJ KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:03 JH1KYB KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:04 JI3DNN/3 KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:04 JE4CMJ KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:04 JH3KHS KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:05 JE2VFX KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:05 JR6ITD KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:05 JA7EVH KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:06 JA9KRO KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:07 JF1GTE/6 KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:09 JA1UII KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:09 JF6NBB KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:10 JE6HCL KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:11 JA0AN/2 KARL CW 599 599 30m Japan
27/05/18 02:12 DS5OYE KARL CW 599 599 30m South korea
27/05/18 02:13 6K0TY KARL CW 599 599 30m South korea
28/05/18 00:47 JP7JCJ KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 00:48 BI4JCM KARL CW 599 599 40m China
28/05/18 00:48 JA3JND KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 00:49 JE4ONT KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 00:49 JR9MAR KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:42 JA3IEP KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:42 JI4JGD KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:43 JA4DZ KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:43 JR3LCF KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:43 JA2FEA KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:44 JA4PMR KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:44 JA4PMW KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:45 JA9AIH KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:45 JA1FNA KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:45 JA8FNX KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 05:46 JA3GHI KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:29 JR2BYJ KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:30 JA8LP KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:30 JA3OEF KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:31 JG1HKC KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:31 JH2RRD KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:32 JR1DVB/1 KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:32 JA6FBI KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:33 JA1LZK KARL CW 599 599 40m Japan
28/05/18 11:33 JF3EST KARL CW 599 599 40m Japan
29/05/18 05:58 JR9MAR KARL CW 599 599 40m Japan
29/05/18 11:52 JA0GZ KARL CW 599 599 40m Japan
29/05/18 11:53 JR3XEX KARL CW 599 599 40m Japan
29/05/18 11:54 JR9NBV KARL CW 599 599 40m Japan
29/05/18 11:54 JL7AIA KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 00:28 JA1XFA/QRP KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 00:29 JA1XFB KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 00:29 JA3WXZ KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 00:30 JA0BOP KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 00:30 JA3NHW KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 00:31 JA0MOQ KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 00:31 JF4WWZ KARL CW 599 599 40m Japan
31/05/18 07:15 JG8IBY KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:16 JA1DFP KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:17 JA4KOR KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:17 JR3XEX KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:17 JA4GXX KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:17 JA3SNK KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:18 JR9POO KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:18 JE3UJH KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:18 JA1XCZ/4 KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:19 JG3MPK KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:19 JA2KPV KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:20 JA1OJA KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:20 JA0CXQ KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:20 JH6HJL KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:21 JA1CXC KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:21 JR9MAR KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:21 JS3UDR KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:22 7N1MPW KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:22 JA7TZD KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:22 JP3KCX KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:23 JO1RDH KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:23 JH8GEU KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:24 6K5BXQ KARL CW 599 599 30m South korea
31/05/18 07:24 JA6JNF KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:25 JH6RRR KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:25 JR3AAZ KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:25 JA0OIK KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:25 JA6NEJ KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:26 JE1IBI KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:26 JH3IMR KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:26 JA2JTN KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:27 JA1CJL KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:27 JR1CWY KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:27 JA6GPR KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:28 JA8LP KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:28 JA7UQB KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:29 JA8BP KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:29 7K4GUR KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:29 JA1FVJ KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:30 JA6TMU KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:30 JA2OLJ KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:31 JA7YDM/7 KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:31 JH8CZB KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:31 JH1EBO KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:32 JO2WHB KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:32 JA5CEX KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:32 JJ1PLS KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:33 7N2JFU KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:33 JR1CCT KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:33 JR1IWW KARL CW 599 599 30m Japan
31/05/18 07:33 JJ6WZS KARL CW 599 599 30m Japan
01/06/18 12:03 JK1DZT KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:03 7N3IJT KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:04 BG4NGM KARL CW 599 599 40m China
01/06/18 12:04 JA8DSF KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:04 JF3DJD KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:05 JS2AAV KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:05 HL1IBG KARL CW 599 599 40m South korea
01/06/18 12:05 JA7ABD KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:06 N7FUL KARL CW 599 599 40m United states
01/06/18 12:06 7K4AEA KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:07 BG1VFD KARL CW 599 599 40m China
01/06/18 12:07 JP1QEC KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:07 DS5OHR KARL CW 599 599 40m South korea
01/06/18 12:08 DU7ET KARL CW 599 599 40m Philippines
01/06/18 12:08 DS1STV KARL CW 599 599 40m South korea
01/06/18 12:09 JP1SRG KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:09 JA4NQD KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:09 JF3PKL KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:10 HL5BLF KARL CW 599 599 40m South korea
01/06/18 12:10 JR5GKU KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:10 JR2BYJ KARL CW 599 599 40m Japan
01/06/18 12:10 RW4YA KARL CW 599 599 40m European russia
03/06/18 10:43 UA0LAL KARL CW 599 599 20m Asiatic Russia
03/06/18 10:45 JA8IAF KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:45 BG4DZY KARL CW 599 599 20m China
03/06/18 10:46 JH1ACA KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:46 JA3HBC KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:47 JH1EVD KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:47 JR5DPV KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:47 JF1OJC KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:47 JH3KIA KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:48 JA2HCE KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:48 JL8BEL KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:49 JR2UBS KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:49 JK1GKG KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:50 JR3AAZ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:50 JA3BSL KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:50 JA1UQA KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:51 JF6LEU/1 KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:51 JP7MBO KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:52 JI1LNR KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:53 JQ1IDQ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:53 JE1COB KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:54 HS1JZT KARL CW 599 599 20m Thailand
03/06/18 10:54 JG8NKJ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:54 JR7FNT KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:55 JP1SWZ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:55 JG2KJU KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:55 JF1HQC KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:55 JE7SKO KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:56 JA9IWR KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:56 JO7KMB KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:57 JA0JWQ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:57 JI1HFJ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:57 JM7EJW KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:58 9V1OW KARL CW 599 599 20m Singapore
03/06/18 10:58 JA1MVQ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:59 JL1VAL KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 10:59 JH1HEJ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:00 JH9VLZ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:00 JH7CVM KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:00 BG4QNE KARL CW 599 599 20m China
03/06/18 11:01 JL1EHU KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:01 JL1JJD KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:01 JE8LRI KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:02 BD7JNA KARL CW 599 599 20m China
03/06/18 11:02 JJ1VFE KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:02 JG2KJU KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:03 JR8XXQ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:04 JA2JRG KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:04 JK1WXM KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:05 JA0GZZ KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:05 JH1USR KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:05 JI7GYU KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:06 JI3DST KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:06 UA0FDD KARL CW 599 599 20m Asiatic Russia
03/06/18 11:06 RD0F KARL CW 599 599 20m Asiatic Russia
03/06/18 11:06 JH7WER/0 KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:07 JA9RYL KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:07 JA3BAW KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:07 BH6KOK KARL CW 599 599 20m China
03/06/18 11:08 9M2CLN KARL CW 599 599 20m Indonesia
03/06/18 11:08 JN1VFF KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:09 JF0POA KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:09 JP3AZM KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:09 JA0OIK KARL CW 599 599 20m Japan
03/06/18 11:10 JR1WCT KARL CW 599 599 20m Japan
04/06/18 11:09 N7XM KARL CW 599 599 40m United states
04/06/18 11:10 BX2AFR KARL CW 599 599 40m Taiwan
04/06/18 11:11 JA1WWH KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:11 JF3FOX KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:15 JA7MMW KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:16 JE3TAT KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:16 JA4NQD KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:16 JA3IBU KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:17 JA1GVM KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:18 JA1UII KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:18 BH4UTT KARL CW 599 599 40m China
04/06/18 11:18 JA2DHF KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:19 DS5OYE KARL CW 599 599 40m South korea
04/06/18 11:19 JA0JWQ KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:20 JO3WHB KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:20 JL3JRY KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:20 JR1WCT KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:21 JI7RRS KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:21 K7SCX KARL CW 599 599 40m United states
04/06/18 11:21 JF1CGJ KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:21 JH1USR KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:22 JE0IBO KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:22 BG4VIX KARL CW 599 599 40m China
04/06/18 11:23 JH8CLC/7 KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:24 JF1KIG KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:24 JF1LMB KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:24 JA8CEA KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:25 JP1UYC KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:25 JE1CCD KARL CW 599 599 40m Japan
04/06/18 11:25 JA4MMO KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:37 JF0BPT KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:38 JA0VFN KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:39 JA2JVC KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:39 JA0CXW KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:39 AC4CA KARL CW 599 599 40m United states
05/06/18 12:39 JJ0NOO KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:40 JR2IGA KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:40 JA2UCL KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:41 JA2LRQ KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:42 JH0PPU KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:42 JG2KJU KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:43 UA0UZ KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
05/06/18 12:43 JE7JIS KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:43 JA2ORW KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:44 JA2IDZ KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:44 JH0PUW KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:45 JH1BSJ KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:46 JA7BZU KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:46 JR3QHQ KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:46 JG3WJN KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:47 JE2EHP KARL CW 599 599 40m Japan
05/06/18 12:47 R9JR KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
06/06/18 06:00 JA4AVO KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:01 JE5IWA KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:01 JA1KTK KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:02 JT2KWW KARL CW 599 599 40m Mongolia
06/06/18 06:02 JH1QDF KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:03 JM1BKZ KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:03 JA3AVO KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:04 JE4GJV KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:54 JG1LKO KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:55 JA3HDM KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:56 JH3MKP KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:56 JI2NNJ KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:57 JH4WXV/QRP KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:58 JH7GED KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:58 JA0FFP KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 06:58 JR4CEH KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 07:00 JA5DUR KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 07:00 JG3WJN KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 07:00 JA9IRN KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 07:01 JA3HXQ KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 07:02 BH4TYL KARL CW 599 599 40m China
06/06/18 12:16 JA8BK KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 12:16 AC4CA KARL CW 599 599 40m United states
06/06/18 12:17 JA7TJ KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 12:17 JA7BOB KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 12:18 JA1OAF KARL CW 599 599 40m Japan
06/06/18 12:18 BH4BJP KARL CW 599 599 40m China
06/06/18 12:18 N5UR KARL CW 599 599 40m United states
06/06/18 12:18 JI1BJB KARL CW 599 599 40m Japan
07/06/18 01:25 HL1IWD KARL CW 599 599 40m South korea
07/06/18 01:26 JH5BHP KARL CW 599 599 40m Japan
07/06/18 01:27 RW0CW KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
07/06/18 01:27 JO1AEN KARL CW 599 599 20m Japan
07/06/18 01:27 JA2PVE KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:28 JL1CGT KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:28 JA4DHR KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:29 JJ1QYX KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:29 JL1LRJ KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:29 JH1RNS KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:30 JR1CXW KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:30 JA0ELA KARL CW 599 599 17m Japan
07/06/18 01:30 JI1UGX KARL CW 599 599 17m Japan
08/06/18 06:57 JE4GJV KARL CW 599 599 40m Japan
08/06/18 06:58 JG1LKO KARL CW 599 599 40m Japan
08/06/18 06:58 JA7AXB KARL CW 599 599 40m Japan
08/06/18 06:58 JH1VIG KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 06:59 JP1CSI KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 06:59 JA2KTK KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:00 JR6ITD KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:00 N6TI KARL CW 599 599 20m United states
08/06/18 07:00 JR7FFN KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:01 JN1SUY KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:01 JA8GAK KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:01 VE7DP KARL CW 599 599 20m Canada
08/06/18 07:02 JA1KZP KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:02 JH1VIG KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:02 JH3KCG KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:03 JA1ALR KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:03 JH1XFC KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:04 JH1NXU KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 07:04 JA1EOM KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:12 RU9US KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
08/06/18 11:13 UA0A KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
08/06/18 11:13 UA0IBO KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
08/06/18 11:14 HS0DJU KARL CW 599 599 20m Thailand
08/06/18 11:14 YE1AR KARL CW 599 599 20m Indonesia
08/06/18 11:16 UA0CID KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
08/06/18 11:16 R0CD KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
08/06/18 11:19 RN3QN KARL CW 599 599 20m European russia
08/06/18 11:19 JA5JFB KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:21 JR1CWY KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:21 JH3QMF KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:24 DU1KA KARL CW 599 599 20m Philippines
08/06/18 11:24 7M4AOE KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:25 JR0RBY KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:25 JM1IQX KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:25 HL2EIZ KARL CW 599 599 20m South korea
08/06/18 11:26 JH1RGG KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:26 4I1AGW KARL CW 599 599 20m Philippines
08/06/18 11:26 JR1KAG KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:27 UA0LNL KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
08/06/18 11:27 JA7OWB KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:27 JA8FXO KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:28 BV4VR/6 KARL CW 599 599 20m Taiwan
08/06/18 11:28 JA7FFN KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:28 JE8KGH KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:29 JP1FHC KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:29 JA3HLX KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:29 JA1MSS KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:30 JH8DBJ KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:30 JK8CEE KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:30 JE1IBI KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:31 JE3GUG KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:31 JA6FFO KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:31 JH1MDJ KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:32 JA8EAT KARL CW 599 599 20m Japan
08/06/18 11:32 JR6IKD KARL CW 599 599 20m Japan
09/06/18 12:03 JH4EQP KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:04 JR2DOL KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:05 BI4RYH KARL CW 599 599 40m China
09/06/18 12:18 UA0LDY KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
09/06/18 12:19 HL2VXK KARL CW 599 599 40m South korea
09/06/18 12:19 BA5DX KARL CW 599 599 40m China
09/06/18 12:19 HL5BLF KARL CW 599 599 40m South korea
09/06/18 12:19 BI4VIP KARL CW 599 599 40m China
09/06/18 12:20 RW0LX KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
09/06/18 12:20 JI7EHD KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:20 JH1FQW KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:21 JA3UCO KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:21 6K0TY KARL CW 599 599 40m South korea
09/06/18 12:21 5L0BRC KARL CW 599 599 40m Liberia
09/06/18 12:21 RM0F KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
09/06/18 12:22 JL1CKE KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:22 BI4SWR KARL CW 599 599 40m China
09/06/18 12:22 JO4HJX KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:23 JH0ROS/1 KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:23 BA7NO KARL CW 599 599 40m China
09/06/18 12:24 JA5ILM KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:24 HL2BM KARL CW 599 599 40m South korea
09/06/18 12:25 JA3SHF KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:25 YE4IJ KARL CW 599 599 40m Indonesia
09/06/18 12:25 JP1XFP KARL CW 599 599 40m Japan
09/06/18 12:26 HL5JZ KARL CW 599 599 40m South korea
09/06/18 12:26 N6WT KARL CW 599 599 40m United states
10/06/18 06:34 JJ1DKI KARL CW 599 599 40m Japan
10/06/18 06:37 JF1KWG KARL CW 599 599 40m Japan
10/06/18 06:38 HL2BM KARL CW 599 599 40m South korea
10/06/18 06:38 HL2EIZ KARL CW 599 599 40m South korea
10/06/18 06:39 HL3FR KARL CW 599 599 40m South korea
10/06/18 06:39 JH1MER KARL CW 599 599 40m Japan
10/06/18 06:40 7L4XDT KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:40 JI1CFD KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:41 JF1DMY KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:41 JE1GWO KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:41 JH1KLE KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:42 JE1AJG KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:42 JI1CPN KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:43 JA2DHF KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:43 JA2KWW KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:43 JG2KJU KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:43 JN1NOP KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:44 JA7CZU KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:44 JH2OEY KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:45 JK1GKG KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:45 JA7AVG KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:45 JA1MVQ KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:45 JJ1CZR KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:46 JE6TSP KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:46 JK1GOK KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:46 JA1DBG KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:47 JH0ROS/1 KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:47 JA1SKE KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:48 7L2KOZ KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:48 JJ1QLT KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:49 JE1JNJ KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:49 JR9NVB KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:49 JR2UBS KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:50 JG1UKW KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:50 JE1COB KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:50 JA0YD/2 KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:51 JR7ROQ KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:51 JG1RDH KARL CW 599 599 17m Japan
10/06/18 06:51 JH7CVM KARL CW 599 599 17m Japan
11/06/18 02:37 JH3FEN KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:37 JG1LKO KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:38 JA7AVG KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:38 JM6EQU/QRP KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:39 JR9MAR KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:39 JA5ATG KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:39 JA6JNF KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:39 JA1LDZ KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:40 7N3TCF KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:40 JA1FNA KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:40 JE3BXY KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:40 JA6FOF KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:41 JF1OPO KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:41 JA1UNS/1 KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:41 JI6JRN KARL CW 599 599 30m Japan
11/06/18 02:42 JA8GAK KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 05:51 JA9ZMQ KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:51 JG3RXZ KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:52 JH5HDA KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:52 JH2VHS KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:53 JA2HYD KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:54 JR1JYR KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:55 JG2PQN KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:55 JA3KVT KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:56 JE3ECD KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:56 JA2HUV KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:56 JA1UXV KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:56 JR1CXW KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:57 JA1DVP KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:57 JA2HMD KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:57 JA2SEQ KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:58 JK1LUY KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:58 JH1EDD KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:58 JA7SFD KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:58 JA5JGV KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:59 JF1FLM KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:59 JA2JTN KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 05:59 4I1AGW KARL CW 599 599 20m Philippines
12/06/18 06:00 JA6BGA KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 06:00 JA3EA KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 06:00 JR3AAZ KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 06:01 JI0WNB KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 06:02 JM6CIP KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 06:02 JH4WXV/QRP KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:52 JA7ARW KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:52 JF3EIG KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:53 JO7RLF KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:53 BX2AK KARL CW 599 599 20m Taiwan
12/06/18 09:53 JH1FQW KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:54 JA9NIL KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:54 JA0CJK KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:54 JA1TRL KARL CW 599 599 20m Japan
12/06/18 09:55 JA0CJK KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:56 JA0LXP KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:56 JA2OPW KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:56 HL2CFY KARL CW 599 599 17m South korea
12/06/18 09:57 JA9PPC KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:57 JH3QAX KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:57 JM1GHT KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:58 JG2KJU KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:58 JA7TZP KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:58 JN7DOS KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:58 JA4SSM KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:59 JA6IDJ KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:59 JH7DBI KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 09:59 JA3KVT KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 10:00 JA2LRQ KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 10:00 DU1IKA KARL CW 599 599 17m Philippines
12/06/18 10:00 JA6FOF KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 10:01 JA7TJ KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 10:01 JR2NTC KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 10:01 JE8NT KARL CW 599 599 17m Japan
12/06/18 10:01 UA3DEF KARL CW 599 599 17m European russia
13/06/18 07:15 JR2UJT KARL CW 599 599 20m Japan
13/06/18 07:15 YC8HBN KARL CW 599 599 20m Indonesia
13/06/18 07:16 JH7IQQ KARL CW 599 599 20m Japan
13/06/18 07:16 HL2AVI KARL CW 599 599 20m South korea
13/06/18 07:16 JA0LXP KARL CW 599 599 20m Japan
13/06/18 07:16 JA1VRY KARL CW 599 599 20m Japan
13/06/18 07:17 JA6BGA KARL CW 599 599 20m Japan
13/06/18 07:17 JE4GJV KARL CW 599 599 15m Japan
13/06/18 08:53 DS3EXX KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 08:54 JA0GJJ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 08:55 JO3WHB KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 08:56 JA1UQA KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 08:56 JA2BHQ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 08:57 JA0LXP KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 08:58 JA0CXQ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 08:59 JF2OBU KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 08:59 HL2VA KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:00 JI4POR KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:01 JA1HO KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:02 JA4KCG KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:03 DS1JFY KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:04 JK1NAF KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:04 JA5ILM KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:05 JA2KSI KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:06 JA1MZS KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:07 JA0HWF KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:08 HL5QY KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:09 JH5BHP KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:11 JA9JX KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:12 JF3BHV KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:13 JA0PAS KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:14 JA5JFB KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:15 JR0WZR KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:17 JA4HXZ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:20 JR1GTF KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:22 JF1YUG KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:23 JF3KJK KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:25 JF7EGJ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:26 JH4WXV KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:27 JA0CDC/3 KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:28 JA7YCQ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:30 DS2RSB KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:32 DS5OYE KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:33 DS4HFJ KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:33 DS1FJI KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:34 JF3EIG KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:37 JH0EYM KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:38 JR3RIY KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:38 HL2DNU KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:41 DS1SXA KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:42 JR3AAZ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:44 HL5BKO KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:44 JJ6WZS KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:46 DS5VPX KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:47 JH7KSU KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:48 JA1BWT KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:49 JA7FFN KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:50 JR2XTF KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:50 HL2KCZ KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:51 DS3NQB KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:51 DS1KBF KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:52 JA4DWG KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:53 JR6BEM KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 09:53 HL2BM KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:56 DS3PIU KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 09:59 DS5ELF KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 10:03 HL2DZY KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 10:08 JA0DAI KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:09 JK1XMP KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:10 JA6IGO KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:11 JE6HCL KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:12 RA0FF KARL SSB 59 59 40m Asiatic russia
13/06/18 10:12 JH4KIJ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:12 JA2LRQ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:13 JA1MSS KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:15 JE1LZZ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:15 JL1VAL KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:16 JP1LVI KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:17 JE1GLP KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:17 JA3IKG KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:18 JE1RNN KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:18 JA2JOJ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:20 JL1CKR KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:21 JA9XAO KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:21 JA0NFP KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:21 JL1WPQ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:22 JH4CVP KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:23 JA7JRC KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:23 JH1PCE KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:24 JF1NUG KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:25 JA7ZCX KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:25 JA2XZZ KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:26 JA1KWB KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:27 JF2POA KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:29 HL2TJN KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 10:31 JR4OFU KARL SSB 59 59 40m Japan
13/06/18 10:32 6M0IU KARL SSB 59 59 40m South korea
13/06/18 10:33 JG1HKC KARL SSB 59 59 40m Japan
14/06/18 00:41 JH8GEU KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 00:42 JA3NHW KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 00:42 4F1OZ KARL CW 599 599 20m Philippines
14/06/18 00:42 JA2PVE KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 00:43 JA7GZM KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 00:43 JA2KQE KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 00:45 HS50IARU KARL CW 599 599 20m Thailand
14/06/18 01:01 JM6IOD KARL CW 599 599 40m Japan
14/06/18 06:00 JA1VRY KARL CW 599 599 40m Japan
14/06/18 06:00 RW0LX KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
14/06/18 06:01 UA0LNL KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
14/06/18 12:19 JA1GZV KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:19 JR8ECU KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:19 BD7JNA KARL CW 599 599 20m China
14/06/18 12:20 BX2AFR KARL CW 599 599 20m Taiwan
14/06/18 12:20 JF6RAR KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:20 VR2XMT KARL CW 599 599 20m Hong kong
14/06/18 12:21 VK3GK KARL CW 599 599 20m Australia
14/06/18 12:21 UA0AV KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
14/06/18 12:21 JA9PPC KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:21 JK8CEE KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:22 JA6RCH KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:22 BH4UTT KARL CW 599 599 20m China
14/06/18 12:22 JA2FEA KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:22 YC6MYO KARL CW 599 599 20m Indonesia
14/06/18 12:22 RX9WN KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
14/06/18 12:23 JG3PTB KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:23 HS8HEX KARL CW 599 599 20m Thailand
14/06/18 12:23 BU6CC KARL CW 599 599 20m Taiwan
14/06/18 12:23 JA7FVR KARL CW 599 599 20m Japan
14/06/18 12:24 N3END KARL CW 599 599 20m United states
15/06/18 13:04 JA1SOV KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:05 JA3IEP KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:17 JH5HDA KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:17 JH0LQD KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:18 JR4OFU KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:18 JE6HID KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:18 4I1AGN KARL CW 599 599 40m Philippines
15/06/18 13:19 JP1BVN KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:19 JF9QCK KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:19 JO1PNN KARL CW 599 599 40m Japan
15/06/18 13:20 HL3LMS KARL CW 599 599 80m South korea
15/06/18 13:20 JA1CBF KARL CW 599 599 20m Japan
15/06/18 13:20 JI1BHO KARL CW 599 599 20m Japan
15/06/18 13:21 JA3VQW KARL CW 599 599 20m Japan
15/06/18 13:21 JM1GHT KARL CW 599 599 20m Japan
15/06/18 13:22 K9FPY KARL CW 599 599 20m United states
15/06/18 13:22 YB0MWM KARL CW 599 599 20m Indonesia
15/06/18 13:22 WA5HOD KARL CW 599 599 20m United states
15/06/18 13:23 JE2SOY KARL CW 599 599 20m Japan
15/06/18 13:23 K5LRX KARL CW 599 599 20m United states
15/06/18 13:23 K4BAI KARL CW 599 599 20m United states
16/06/18 00:23 JA1HTK KARL CW 599 599 40m Japan
16/06/18 00:24 JE5IWA KARL CW 599 599 40m Japan
16/06/18 00:36 6K5BXQ KARL CW 599 599 40m South korea
16/06/18 00:36 JI6IDC KARL CW 599 599 40m Japan
16/06/18 06:22 JA0DOW KARL CW 599 599 20m Japan
16/06/18 06:22 W6KH KARL CW 599 599 20m United states
16/06/18 06:23 JH3EUV/1 KARL CW 599 599 20m Japan
16/06/18 06:23 JA1KI KARL CW 599 599 20m Japan
16/06/18 06:23 JA8CTO KARL CW 599 599 20m Japan
16/06/18 06:24 JS1NKN KARL CW 599 599 20m Japan
16/06/18 06:24 JA1BJI KARL CW 599 599 20m Japan
16/06/18 09:55 JN2QMD KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:55 JL7CTR KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:56 JI1XBN KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:56 JA0DAI KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:56 JE8KDQ KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:56 JF0POA KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:57 JH1IED KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:57 JH0ESK KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:57 JQ2KQE KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:57 JR0GXA KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:58 JR3JFZ KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:58 JO3WHB KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:58 JS1IFK KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:58 JA1UEH KARL CW 599 599 15m Japan
16/06/18 09:59 JR6RLV KARL CW 599 599 15m Japan
17/06/18 02:24 JF1VVR KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:24 JA3AXB KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:24 JE6JNC KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:25 JA8IAF KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:25 JJ1LZE KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:25 JL3DXX KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:26 JN1ZUA KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:26 JK3UQF KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:26 JH4PHW KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:26 RN0JN KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
17/06/18 02:27 JA3JM KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:27 JL1LOF/1 KARL CW 599 599 20m Japan
17/06/18 02:30 JF1KWG KARL CW 599 599 15m Japan
17/06/18 02:30 JA1STY KARL CW 599 599 15m Japan
17/06/18 02:31 JA1KHV KARL CW 599 599 15m Japan
17/06/18 02:31 JR1NKN KARL CW 599 599 15m Japan
17/06/18 02:31 JI1NGK KARL CW 599 599 15m Japan
17/06/18 02:31 JR7BVQ KARL CW 599 599 15m Japan
17/06/18 02:31 JH2ASU KARL CW 599 599 15m Japan
18/06/18 01:52 JA9BYV KARL CW 599 599 40m Japan
18/06/18 01:52 JA0GZ KARL CW 599 599 40m Japan
18/06/18 12:37 JR1AIA KARL CW 599 599 40m Japan
18/06/18 12:38 BX2AFR KARL CW 599 599 20m Taiwan
18/06/18 12:39 YB1HDR KARL CW 599 599 20m Indonesia
18/06/18 12:39 JF2MBF KARL CW 599 599 20m Japan
18/06/18 12:39 JK1PWQ KARL CW 599 599 20m Japan
18/06/18 12:39 HL5BLF KARL CW 599 599 20m South korea
18/06/18 12:40 JF7XKY KARL CW 599 599 20m Japan
19/06/18 09:09 JA2HT KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:09 JA6FOF KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:10 JA6VI KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:10 UA0RNL KARL CW 599 599 40m Asiatic russia
19/06/18 09:10 6K2HCX KARL CW 599 599 40m South korea
19/06/18 09:11 BI4RYH KARL CW 599 599 40m China
19/06/18 09:11 7L1GOS KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:11 6K5BXQ KARL CW 599 599 40m South korea
19/06/18 09:11 JA4DZ KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:12 JA3BG KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:12 JA8LSZ KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:12 JA3HC KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:12 JI6DMN KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:12 JA3PRR//4 KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:12 JJ8DEN KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:13 JA7DNO KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:13 7N2JFU KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:14 JA2BZA KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:14 DS5CJE KARL CW 599 599 40m South korea
19/06/18 09:14 JA3QWN KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:14 JH0VYM KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:14 JA1WWH KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:15 JJ1BEA KARL CW 599 599 40m Japan
19/06/18 09:15 JG8NKJ KARL CW 599 599 30m Japan
19/06/18 09:15 JA7IUX KARL CW 599 599 30m Japan
19/06/18 09:15 JA1FCC KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 01:20 JA4DBY KARL CW 599 599 17m Japan
20/06/18 01:20 JR2TZJ KARL CW 599 599 17m Japan
20/06/18 01:20 JR6ITD KARL CW 599 599 17m Japan
20/06/18 01:21 JA8EDN KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:21 JA2KSO KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:21 JH5OJW KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:21 JA1GQL KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:21 JH3EUJ KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:22 JA7AMK KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:22 JA5CPJ KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:22 UA0CDO KARL CW 599 599 20m Asiatic russia
20/06/18 01:22 JO1ZZZ/6 KARL CW 599 599 20m Japan
20/06/18 01:35 BD1QUI KARL CW 599 599 20m China
20/06/18 08:29 JH9DRX KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:29 JF1AZQ KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:29 JA7CDV KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:29 JA1UOA KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:29 JA2SEQ KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:30 JH8OCV KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:30 JH1HEJ KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:31 JH1IMR KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:31 JA1IRH KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:31 JA1HTK KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:32 JR5KDL KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:32 JA3SNK KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:32 JR2DCV KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:32 JA1CZI KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:33 JK2KIM KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:33 JF2RDG KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:33 JA1SKE KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:33 JA0LXP KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:34 JO3WHB KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:34 JA6RCH KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:34 JR2BYJ KARL CW 599 599 30m Japan
20/06/18 08:34 JA8CEA KARL CW 599 599 30m Japan
21/06/18 00:32 JA9LNZ KARL CW 599 599 30m Japan
21/06/18 00:32 JA0IKP KARL CW 599 599 30m Japan
21/06/18 00:33 JP2NOJ KARL CW 599 599 40m Japan
21/06/18 00:34 JA1XFB KARL CW 599 599 40m Japan
21/06/18 08:42 JE1REU KARL CW 599 599 40m Japan
21/06/18 08:43 JA5GCI KARL CW 599 599 40m Japan
21/06/18 08:43 JK1OTP KARL CW 599 599 17m Japan
21/06/18 08:43 R0LL KARL CW 599 599 17m Asiatic russia
21/06/18 08:45 JK1OTP KARL CW 599 599 15m Japan
21/06/18 08:46 JA7YDM/7 KARL CW 599 599 15m Japan
21/06/18 08:46 JA7UQB KARL CW 599 599 15m Japan
21/06/18 08:47 JA6HMO KARL CW 599 599 15m Japan
21/06/18 08:47 JJ2SQJ KARL CW 599 599 15m Japan
21/06/18 08:47 JL1UCJ KARL CW 599 599 15m Japan
21/06/18 08:47 JR6RLV KARL CW 599 599 15m Japan
22/06/18 11:24 JA3BCJ KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:25 JA2GBO KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:25 JI7RRS KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:25 JA4GXX KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:25 JO3UCS KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:25 JN1UOK KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:26 JA7CDF KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:26 JS1OWS KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:26 JO3SET KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:26 JA3RHR KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:26 JO1DGE KARL CW 599 599 40m Japan
22/06/18 11:27 JR6CSY KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:27 JH8CMZ KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:28 JP1KLR KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:28 JH8RXM KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:28 JA6SNM KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:28 JA0CTW KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:28 JE8UHY KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:29 JI1BJB KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:29 JA2KVB KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:29 JA2FMN KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:29 JF3MYU KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:29 JA0CXQ KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:30 R0CD KARL CW 599 599 17m Asiatic russia
22/06/18 11:30 JL7UAW KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:30 JA2HCE KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:30 JA1FTQ KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:31 JJ1DIF KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:31 JA8FXO KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:31 RA9DW KARL CW 599 599 17m Asiatic russia
22/06/18 11:33 JF1GTE/6 KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:35 JH0BBA KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:35 JR3AOW KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:35 JL1KBS KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:35 JG0EXP KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:35 JH1USR KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:36 JA1IRH KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:36 JH6EFI KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:36 JA1WWH KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:36 JA2ARP KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:36 JH6ANO KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:37 7N1MPW KARL CW 599 599 17m Japan
22/06/18 11:37 JR2MUG KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:15 HL2BM KARL CW 599 599 40m South korea
23/06/18 00:15 6K2FDL KARL CW 599 599 40m South korea
23/06/18 00:16 JJ3LXM KARL CW 599 599 40m Japan
23/06/18 00:16 JM8GJB KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:16 JP1BVR KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:17 JA1EOG KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:17 JA2WUK KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:17 JA1KZP KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:17 JI5SKS KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:17 7N3IJT KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:18 JA2OLJ KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:18 JF1MLG KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:18 RW4YA/9 KARL CW 599 599 17m European russia
23/06/18 00:19 JA1CHY KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:19 N7ET/DU7 KARL CW 599 599 17m United states
23/06/18 00:19 JA0DAB KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:20 JJ1XQU KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:20 JA8AJE KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:20 JH1EBO KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 00:20 JA6AKW KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:09 JG3GNU KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:09 JE1MMX KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:10 JA0DAI KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:10 JF2TOG KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:10 JA1KPS KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:10 JG1GZH KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:10 JE1IBI KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:11 JH7IQQ KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:11 JA0OIK KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:11 JA1CQD KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:11 JE2TLZ KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:11 JA1IRD KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:12 JA9KBS KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:12 JJ1ABU KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:12 JE2CBQ/2 KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:12 JR6KKC KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:13 JA1CZI KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:13 BX2ETFR KARL CW 599 599 17m Taiwan
23/06/18 07:13 JR1XPH KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:14 JA3ALO KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:14 JA2KWW KARL CW 599 599 17m Japan
23/06/18 07:14 VK3XU KARL CW 599 599 17m Australia
23/06/18 07:14 JF1JAY KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:24 BV3TO KARL CW 599 599 15m Taiwan
24/06/18 09:24 UA0CDO KARL CW 599 599 15m Asiatic russia
24/06/18 09:24 JA7GNX KARL CW 599 599 15m Japan
24/06/18 09:26 JP7JCJ KARL CW 599 599 15m Japan
24/06/18 09:26 JE1GWO KARL CW 599 599 15m Japan
24/06/18 09:26 RN0JT KARL CW 599 599 15m Asiatic russia
24/06/18 09:27 JA5KJD/7 KARL CW 599 599 15m Japan
24/06/18 09:27 JS1OHI KARL CW 599 599 15m Japan
24/06/18 09:36 JP3KCX KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:37 JA8TWF/1 KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:37 HS1JZT KARL CW 599 599 17m Thailand
24/06/18 09:37 JI1PXJ KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:37 JR1UFN KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:38 JF1UVJ KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:38 JL1KBS KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:38 JA3EA KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:38 JA5AQC KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:39 JK1LHW KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:39 JH7QLR KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:39 JA3IKG KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:39 JH5KDL KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:40 JA2KQE KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:40 JI1SAI KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:40 JA9BGL KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:40 JH1IED KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:40 JA2LRQ KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:41 JA9IWR KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:41 JQ1PCX KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:41 JK1BRK KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:42 JE1OOV KARL CW 599 599 17m Japan
24/06/18 09:42 JA4SRG KARL CW 599 599 17m Japan